207 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Släktforskning Praktisk handbok för Finland.1947
Skärgårdsboken Skärgårdsboken utgiven av Nordenskiöld-samfundet i Finland 19481948
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 Femtone av Riddarhuset föranstaltade utgåvan av adelskalendern. 1952
Valförrättning Valförrättning i slutet 1950-talet på Bygdegården?1.1.1956-31.12.1959
Suomen rannikon loistot - Fyrar vid Finlands kuster 1969 Sjöfartsstyrelsen kompletta förteckning över våra fyrar.1969
Åboländsk bygdesjöfart under segel 224 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, utgiven av Allan Gustafsson1970
Utöar Författaren Benecict Zilliacus' underhållande bok Utöar, en bok vars syfte går långt utöver underhållningen. Den förmedlar en allmängiltig och saklig bild av utskärstillvaron, sådan den tedde sig före motorbåtarnas era. 1974
Saaristo En stilig bok med fina bilder och text av bl.a. Benedict Zilliacus.1977
Vinden bär hem 256 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16. Andra oförändrade upplagan 1985.1977
Skärgårdshavets nationalpark Boken strävar till att ge läsaren en bild av Skärgårdshavets känsliga och sårbara natur och kultur, samt hur nationalparken kunde bevara skärgårdsmiljön och stöda den bofasta befolkningen. 1986
100 år skola i Nagu Boken beskriver skolväsendets utveckling under 100 år.1987
Finska skären I Konstsamfundets jubileumsbok redovisar fem forskare vad arkeologin, ortnamnsforskningen och odlings- och bebyggelsehistorien kan berätta om hur skärgården en gång befolkades och bygderna tog form.1990
Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1523-1617 Linnaleirirasitus eli talonpoikien velvollisuus ylläpitää ja majoittaa sotaväkeä sotaretkien välillä, tästä ja Varsinais-Suomen sotaponnisteluista ajanjaksona, jona Ruotsi otti ensimmäiset askeleensa kohti suurvalta-asemaa. 1991
Nagu Sockens historia I Tygdpunkten i denna första volym av Nagu sockens historia ligger på en skildring av kyrka och församlingsliv genom tiderna. Ytterligare har införts två undersökningar om by- och gårdnamnen respektive nagudialekten. 1992
Från Pyttis till Nedervetil Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.1998
Åboland i sikte En artikelsamling som riktar sig till skolorna, men som kan intressera en bredare läskrets. Boken innehåller artiklar som bl.a. berör den åboländska sjöfarten, kommunikationer, den åboländska naturen och åbolänningen. 1999
Nagualbum - Bilder från Nagu förr och nu Gamla fotografier kan berätta mycket2001
Jurmon kylä - lähimpänä merta Teoksessa seurataan jurmolaisia keskiajalta nykyaikaan syvällisen ihmiskuvauksen keinoin. 2010
Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy 1951-2011 En dokumentation om busstrafiken i Väståboland.2011
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537-1602.2011
Där Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle I Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle berättar Martin Öhman om dramatiska skeenden i Utös historia.2014
Nagu sockens historia II En gedigen beskrivning av den historiska utveklingen i Nagu.2015
Album I (faksimileupplaga) 124 sidor, 23 cm, inbunden, nytyck av Album I utgivet av Nagu Ungdomsförening 1915, utgiven av Nagu Hembygdsförening r.f.2017
Album II Westerholm, Victor; Stenbom, Peter Olof; Broar i Nagu, Siltoja Nauvossa, Sockenstugan-Kommunalstugan i Nagu, Pehr Stenberg, St Olof2018
Johan Josef Fogelberg - från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Boken baserar sig på Fogelbergs dagböcker. Han levde 1821-1903.2019
Album IV Nagu Sockens beskrivning av J. G. Salonius, Fortuna kakel- och lerkärlsfabrik, Byar i Nagu, By- och gårdnamn i Nagu, Bilder från förr2019
Album, III - Wikom by Albumet beskriver utvecklingen och händelser i Wikom by från istiden fram till ca 1939. 2019
Uppslagsverket NAGU Ett uppslagsverk som i sin helhet bygger på artiklar från Wikipedia. 2019
Släktforska med DNA Handbok 9 DNA, Släktforskning2019
Kyrkbacken Pohjoinen vierasvenesatama Östern aluksen kannelta kuvattuna.15.7.2019
NHF06305
NHF06304
NHF06303
NHF06302
Tove Mathiesens samling   Fotografier ur Tove Mathiesens samling (Gyttja)
Hembygdsföreningens bibliotek  
NHF00324
NHF00323
NHF00322
NHF00321
NHF00320
NHF00319
NHF00318
NHF00317
NHF00316
NHF00315
NHF00313
NHF00312
NHF00311
NHF00310
NHF00308
NHF00306
NHF00304
NHF00302
NHF00301
NHF00299
NHF00297
NHF00295
NHF00293
NHF00291
NHF00289
NHF00287
NHF00285
NHF00284
NHF00282
NHF00280
NHF00278
NHF00276
NHF00274
NHF00272
NHF00270
NHF00268
NHF00266
NHF00264
NHF00262
NHF00260
NHF00258
NHF00257
NHF00256
NHF00255
NHF00254
NHF00252
NHF00251
NHF00249
NHF00248
NHF00246
NHF00245
NHF00243
NHF00241
NHF00239
NHF00237
NHF00236
NHF00235
NHF00233
NHF00231
NHF00230
NHF00228
NHF00226
NHF00224
NHF00223