351 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Latinskt lexikon Latinskt-svenskt lexikon från 18281828
Nagu kyrka Vy af kyrkplanen1900-1910
Sandö Storgård-Nederstu Manngårdsbyggnaden på Sandö Storgård-Nederstu. Ca 1910 och då målad med grön färg, numera (2020) rött med vita knutar.1910
Inbördeskriget i Finland - psykologiska anteckningar Boken är ett försök till en folksjälens psykoanalys, en något djupare syftande nationell och social självprövning.1918
Käldinge folkskola 1919-1920
Sandö Strandväg Bilderna tagna på 1920-talet och 20171920-2017
Kaffekalas på Engbloms torp, Sandö Kaffebjudning på Engbloms torpet på Sandö på 1920-talet. 1920-1929
Kaffekalas vid Engbloms torp, Sandö Se bild NHF064841920-1929
Rudolf Pettersson i Folkhögsskolan 1921
Rudolf Pettersson 1921
Pjukala, Pargas Elever i Åbolands Folkhögsskola, Pjkala, Pargas. Från vänster okänd, okänd ochh Rudolf Pettersson, Sandö1922
Pjukala, Pargas Rudolf Pettersson från Sandö som elev och trädklättrare i Åbolands Folkhögsskola,i Pjukala, Pargas1922
Käldinge folkskola Runar P.1922-1923
Käldinge folkskola 1922-1923
Ragnhild Pettersson R.P. Skjutsas med tullens båt från ambulerande småskolan på Pensar hem till Sandö. 1923
Rut Pettersson 1923
Rudolf Pettersson 18 år1924
Familjen Nordqvist, Petsor Isak Ivar Nordqvists barn vid Storsunds strand.1925
Sandö, Storgård-Nederstu Familjen Karl Pettersson med sex av barnen1925
Sandö, Storgård-Nederstu Spritsmugglingstider1925
Sandö, Storgård-Nederstu Döttrarna Ruth och Rakel Pettersson i gräset utanför gården1925
Käldinge folksskola 1925-1926
Käldinge Folkskola 1925-1926
Sandö Nederstu 1926
Klas och Elna Lundberg Sandö, fiskrensning1926
Sandö, Fiskrensning 1926
Sandö Träsk Byke vid träsket1926
Anna Pettersson 1926
Amanda och Ragnar Pettersson 1926
Rudolf Pettersson på Sirkkala kasern Rudolf gör militärtjänst i Åbo.1926
Rakel Majanen med Pekka på Sandö strandväg 1926
Sandö ÖSterstu 1926
John Pettersson 1926
Familjen Marjanen Sandö Österstu1927
Anna Pettersson Sandö Nystu1928
Sandö Strandväg 1928
Sandö strandberg och magasin 1928
Sandö Strandas Familjen Marjanens ställe1928
Folksamling på Sandö Samling vid Sandö Österstu magasin1928
Svea Pettersson I Vääksy1929
Svea Pettersson Vääksy kanal1929
Ragnhild Pettersson Första klassen i Heurlinska skolan1929
Käldinge folksskola 1929
Sandö Träskback Mjölkning av kor nära Träskback1929
Sandö Nederstu kvarn 1929
Sandö Nederstu 1929
Finska Hushållningssällskapets årsbok 1938 I. Åboland och II. Åland1939
Gods och herresäten i Finland Frälsegodsen intill 1600-talets slut, säterier och bruksherrgårdar under 1700-talet, herresätet under 1800-talet, 1900-talets herrgårdar1946
Släktforskning Praktisk handbok för Finland.1947
Svenska skriftprov 1464-1828 Texter och tolkningar av gamla brev och utdrag ur jordeböcker.1948
Skärgårdsboken Skärgårdsboken utgiven av Nordenskiöld-samfundet i Finland 19481948
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 Femtone av Riddarhuset föranstaltade utgåvan av adelskalendern. 1952
Valförrättning Valförrättning i slutet 1950-talet på Bygdegården?1.1.1956-31.12.1959
Suomen rannikon loistot - Fyrar vid Finlands kuster 1969 Sjöfartsstyrelsen kompletta förteckning över våra fyrar.1969
Åboländsk bygdesjöfart under segel 224 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, utgiven av Allan Gustafsson1970
Utöar Författaren Benecict Zilliacus' underhållande bok Utöar, en bok vars syfte går långt utöver underhållningen. Den förmedlar en allmängiltig och saklig bild av utskärstillvaron, sådan den tedde sig före motorbåtarnas era. 1974
Saaristo En stilig bok med fina bilder och text av bl.a. Benedict Zilliacus.1977
Vinden bär hem 256 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16. Andra oförändrade upplagan 1985.1977
Ordbok över Finlands svenska folkmål - Häfte 2 Ordboken (häfte 2 (band1:2); orden bistod-båt1978
Öståländska fiskebåtar Törnroos beskriver i boken fiskebåtarnas byggande samt användning. Östra Åland och Åboland har flera beröringspunkter.1978
Skärgårdshavets nationalpark Boken strävar till att ge läsaren en bild av Skärgårdshavets känsliga och sårbara natur och kultur, samt hur nationalparken kunde bevara skärgårdsmiljön och stöda den bofasta befolkningen. 1986
100 år skola i Nagu Boken beskriver skolväsendets utveckling under 100 år.1987
Finska skären I Konstsamfundets jubileumsbok redovisar fem forskare vad arkeologin, ortnamnsforskningen och odlings- och bebyggelsehistorien kan berätta om hur skärgården en gång befolkades och bygderna tog form.1990
Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1523-1617 Linnaleirirasitus eli talonpoikien velvollisuus ylläpitää ja majoittaa sotaväkeä sotaretkien välillä, tästä ja Varsinais-Suomen sotaponnisteluista ajanjaksona, jona Ruotsi otti ensimmäiset askeleensa kohti suurvalta-asemaa. 1991
Nagu Sockens historia I Tygdpunkten i denna första volym av Nagu sockens historia ligger på en skildring av kyrka och församlingsliv genom tiderna. Ytterligare har införts två undersökningar om by- och gårdnamnen respektive nagudialekten. 1992
Skärgårdsvägen i Åboland Skärgårdsvägens tillkomst blev inledningen till en ny epok för skärgårdens kommunikationer och dess samhälleliga utveckling.1994
Från Pyttis till Nedervetil Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.1998
Bönder, byar och bol i Åboland 1540 Publikationen ger en intressant bild av bebyggelsen i Åbolands skärgårdssocknar 470 år tillbaka i tiden. Jordeboken är här "översatt" till modern text.1999
Åboland i sikte En artikelsamling som riktar sig till skolorna, men som kan intressera en bredare läskrets. Boken innehåller artiklar som bl.a. berör den åboländska sjöfarten, kommunikationer, den åboländska naturen och åbolänningen. 1999
Nagualbum - Bilder från Nagu förr och nu Gamla fotografier kan berätta mycket2001
Jurmon kylä - lähimpänä merta Teoksessa seurataan jurmolaisia keskiajalta nykyaikaan syvällisen ihmiskuvauksen keinoin. 2010
Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy 1951-2011 En dokumentation om busstrafiken i Väståboland.2011
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537-1602.2011
Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on sukututkijoille ja sukuseuroille tarkoitettu ohjeistus henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksen eri vaiheissa.2014
Där Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle I Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle berättar Martin Öhman om dramatiska skeenden i Utös historia.2014
Muistitiedon keruuopas Sukututkijoille Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille tallentajille kertoo muistitietoaineiston tallentamisen perusasiat. 2015
Nagu sockens historia II En gedigen beskrivning av den historiska utveklingen i Nagu.2015
Folkfest 2017 2017
Folkfest 2017 Folkfest 2017 12017
Folkfest 2017 2017
Album I (faksimileupplaga) 124 sidor, 23 cm, inbunden, nytyck av Album I utgivet av Nagu Ungdomsförening 1915, utgiven av Nagu Hembygdsförening r.f.2017
Folkfest 2017 16.9.2017
Folkfest 2017 16.9.2017
Folkfest 2017 16.9.2017
Album II Westerholm, Victor; Stenbom, Peter Olof; Broar i Nagu, Siltoja Nauvossa, Sockenstugan-Kommunalstugan i Nagu, Pehr Stenberg, St Olof2018
Johan Josef Fogelberg - från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Boken baserar sig på Fogelbergs dagböcker. Han levde 1821-1903.2019
Album IV Nagu Sockens beskrivning av J. G. Salonius, Fortuna kakel- och lerkärlsfabrik, Byar i Nagu, By- och gårdnamn i Nagu, Bilder från förr2019
Album, III - Wikom by Albumet beskriver utvecklingen och händelser i Wikom by från istiden fram till ca 1939. 2019
Uppslagsverket NAGU Ett uppslagsverk som i sin helhet bygger på artiklar från Wikipedia. 2019
Släktforska med DNA Handbok 9 DNA, Släktforskning2019
Kyrkbacken Pohjoinen vierasvenesatama Östern aluksen kannelta kuvattuna.15.7.2019
Nagu kyrka Västra porten med västra gaveln 30.11.2019
John från Petiby
Matssonskan Där Sylla nu bor
Okänd
Mästarna
Högsar Färja
Krogbron I
Krogbron I
Petsor bro