358 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Tove Mathiesens samling   Fotografier ur Tove Mathiesens samling (Gyttja)
Olof Petterssons samling  
Hembygdsföreningens bibliotek  
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 Femtonde av Riddarhuset föranstaltade utgåvan av adelskalendern.1952
Skärgårdsboken Skärgårdsboken utgiven av Nordenskiöld-samfundet i Finland 19481948
Åboländsk bygdesjöfart under segel 224 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, utgiven av Allan Gustafsson1970
Suomen rannikon loistot - Fyrar vid Finlands kuster 1969 Sjöfartsstyrelsen kompletta förteckning över våra fyrar.1969
Släktforskning Praktisk handbok för Finland.1947
Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on sukututkijoille ja sukuseuroille tarkoitettu ohjeistus henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksen eri vaiheissa.2014
Latinskt lexikon Latinskt-svenskt lexikon från 18281828
Finska Hushållningssällskapets årsbok 1938 I. Åboland och II. Åland1939
Inbördeskriget i Finland - psykologiska anteckningar Boken är ett försök till en folksjälens psykoanalys, en något djupare syftande nationell och social självprövning.1918
Svenska skriftprov 1464-1828 Texter och tolkningar av gamla brev och utdrag ur jordeböcker.1948
Gods och herresäten i Finland Frälsegodsen intill 1600-talets slut, säterier och bruksherrgårdar under 1700-talet, herresätet under 1800-talet, 1900-talets herrgårdar1946
Skärgårdshavets nationalpark Boken strävar till att ge läsaren en bild av Skärgårdshavets känsliga och sårbara natur och kultur, samt hur nationalparken kunde bevara skärgårdsmiljön och stöda den bofasta befolkningen.1986
Saaristo En stilig bok med fina bilder och text av bl.a. Benedict Zilliacus.1977
Skärgårdsvägen i Åboland Skärgårdsvägens tillkomst blev inledningen till en ny epok för skärgårdens kommunikationer och dess samhälleliga utveckling.1994
Utöar Författaren Benecict Zilliacus' underhållande bok Utöar, en bok vars syfte går långt utöver underhållningen. Den förmedlar en allmängiltig och saklig bild av utskärstillvaron, sådan den tedde sig före motorbåtarnas era.1974
Från Pyttis till Nedervetil Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.1998
Vinden bär hem 256 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16. Andra oförändrade upplagan 1985.1977
Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1523-1617 Linnaleirirasitus eli talonpoikien velvollisuus ylläpitää ja majoittaa sotaväkeä sotaretkien välillä, tästä ja Varsinais-Suomen sotaponnisteluista ajanjaksona, jona Ruotsi otti ensimmäiset askeleensa kohti suurvalta-asemaa.1991
Ordbok över Finlands svenska folkmål - Häfte 2 Ordboken (häfte 2 (band1:2); orden bistod-båt1978
Finska skären I Konstsamfundets jubileumsbok redovisar fem forskare vad arkeologin, ortnamnsforskningen och odlings- och bebyggelsehistorien kan berätta om hur skärgården en gång befolkades och bygderna tog form.1990
Nagu Sockens historia I Tygdpunkten i denna första volym av Nagu sockens historia ligger på en skildring av kyrka och församlingsliv genom tiderna. Ytterligare har införts två undersökningar om by- och gårdnamnen respektive nagudialekten.1992
Öståländska fiskebåtar Törnroos beskriver i boken fiskebåtarnas byggande samt användning. Östra Åland och Åboland har flera beröringspunkter.1978
100 år skola i Nagu Boken beskriver skolväsendets utveckling under 100 år.1987
Åboland i sikte En artikelsamling som riktar sig till skolorna, men som kan intressera en bredare läskrets. Boken innehåller artiklar som bl.a. berör den åboländska sjöfarten, kommunikationer, den åboländska naturen och åbolänningen.1999
Bönder, byar och bol i Åboland 1540 Publikationen ger en intressant bild av bebyggelsen i Åbolands skärgårdssocknar 470 år tillbaka i tiden. Jordeboken är här "översatt" till modern text.1999
Nagualbum - Bilder från Nagu förr och nu Gamla fotografier kan berätta mycket2001
Släktforska med DNA Handbok 9 DNA, Släktforskning2019
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537-1602.2011
Muistitiedon keruuopas Sukututkijoille Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille tallentajille kertoo muistitietoaineiston tallentamisen perusasiat.2015
Album I (faksimileupplaga) 124 sidor, 23 cm, inbunden, nytyck av Album I utgivet av Nagu Ungdomsförening 1915, utgiven av Nagu Hembygdsförening r.f.2017
Album II Westerholm, Victor; Stenbom, Peter Olof; Broar i Nagu, Siltoja Nauvossa, Sockenstugan-Kommunalstugan i Nagu, Pehr Stenberg, St Olof2018
Album, III - Wikom by Albumet beskriver utvecklingen och händelser i Wikom by från istiden fram till ca 1939.2019
Album IV Nagu Sockens beskrivning av J. G. Salonius, Fortuna kakel- och lerkärlsfabrik, Byar i Nagu, By- och gårdnamn i Nagu, Bilder från förr2019
Jurmon kylä - lähimpänä merta Teoksessa seurataan jurmolaisia keskiajalta nykyaikaan syvällisen ihmiskuvauksen keinoin.2010
Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy 1951-2011 En dokumentation om busstrafiken i Väståboland.2011
Där Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle I Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle berättar Martin Öhman om dramatiska skeenden i Utös historia.2014
Nagu sockens historia II En gedigen beskrivning av den historiska utveklingen i Nagu.2015
Johan Josef Fogelberg - från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Boken baserar sig på Fogelbergs dagböcker. Han levde 1821-1903.2019
Uppslagsverket NAGU Ett uppslagsverk som i sin helhet bygger på artiklar från Wikipedia.2019
Nagu Hembygdsförenings bildarkiv   I denna samling visas allmänna bilder ur föreningens digitala bildarkiv.
Wikom färjan
NHF00002
NHF00003
NHF00005
NHF00008
NHF00009
NHF00011
NHF00013
NHF00014
NHF00016
NHF00018
NHF00020
NHF00022
NHF00024
NHF00026
NHF00028
NHF00030
NHF00032
NHF00034
NHF00036
NHF00037
NHF00038
NHF00040
NHF00042
NHF00044
NHF00045
NHF00046
NHF00048
NHF00050
NHF00052
NHF00053
NHF00055
NHF00056
NHF00058
NHF00060
NHF00062
NHF00063
NHF00065
NHF00067
NHF00068
NHF00070
NHF00071
NHF00073
NHF00075
NHF00077
NHF00079
NHF00081
NHF00083
NHF00085
NHF00087
NHF00089
NHF00091
NHF00093
NHF00095
NHF00097
NHF00099
NHF00101