108 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
NHF00324
Valförrättning Valförrättning i slutet 1950-talet på Bygdegården?1.1.1956-31.12.1959
Käldinge folkskola 1922-1923
Käldinge folkskola Runar P.1922-1923
Rudolf Pettersson 18 år1924
Rudolf Pettersson med okända
John Pettersson 1926
Sandö Nederstu salen
Sandö Nederstu salen
Släkten Pettersson i salen Runar, Rakel och Rudolf Pettersson m.fl.
Släkten Pettersson i salen Rudolf, Runar och Rakel Pettersson m.f. i Salen på Sandö Nederstu.
Släkten Pettersson i salen Rolf och Rut Pettersson m.fl. i salen på Sandö Nederstu
Sandö träsket
Sandö träsket
Kanske Öjstrandsåkern
Rudolf Pettersson Tillsammans med okända
Helga Henriksson
Karl Pettersson med häst vid Framnäs
Gungan på Sandö OBS! Hönshuset
Sandö Österåkerns hölada
Karl Petterssons motorbåt i Sandö sund
Karl Petterssons motorbåt Okända passagerare
Sandö Nederstu kvarn 1929
Käldinge Folkskola 1925-1926
Käldinge folksskola 1925-1926
Sandö ÖSterstu 1926
Rakel Majanen med Pekka på Sandö strandväg 1926
Rudolf Pettersson på Sirkkala kasern Rudolf gör militärtjänst i Åbo.1926
Vapenvård Sirkkala kasern
Rudolf Pettersson i arbetstjänst R.P.:s grupp i arbetstjänst.
Övning med Maxim maskingevär
Laddövning med maskingevär
Till permission
Övning med maskingevär
Rudolf Pettersson och idrott R.P. idrottade i militären.
Rudolf Pettersson stöter kula
Gruppchefer
Vaktchefen med manskap
Rudolf Petterssons grupp
Flickor på besök
Flickor på besök
Rudolf Pettersson, undersergeant
Några undersergeanter
Undersergeanterna
Undersergeanterna
Undersergeanterna
Rudolf Pettersson i Åbo Den andra personen okänd.
Lustjakten Standard Ägare bergsrådet Ahlström
Lustjakten Standard Fotad från fören.
Lustjakten Standard Fotad från aktern.
Rudolf Pettersson som däckspojke
Besättningen på Standard
Kapten Pettersson Akterdäcket på Standard.
Lustjakten Standard Intressant propellerbyte
Lustjakten L´Ailée Lustjakten L´Ailée i Hangö 1926
Rudolf Pettersson Seglats med okända
Rudolf Pettersson
Rudolf Pettersson Med okända
Rudolf Pettersson Med okända
Familjen Marjanen Sandö Österstu1927
Folksamling på Sandö Samling vid Sandö Österstu magasin1928
Sandö Strandas Familjen Marjanens ställe1928
Sandö strandberg och magasin 1928
Sandö Strandväg 1928
Sandö Träskback Mjölkning av kor nära Träskback1929
Käldinge folksskola 1929
Ragnhild Pettersson Första klassen i Heurlinska skolan1929
Svea Pettersson Vääksy kanal1929
Svea Pettersson I Vääksy1929
Amanda och Ragnar Pettersson 1926
Anna Pettersson Sandö Nystu1928
Anna Pettersson 1926
Sandö Träsk Byke vid träsket1926
Sandö, Fiskrensning 1926
Klas och Elna Lundberg Sandö, fiskrensning1926
Sandö Nederstu 1926
Okänd plats Okända personer
Sandö Storgård-Nederstu Manngårdsbyggnaden på Sandö Storgård-Nederstu. Ca 1910 och då målad med grön färg, numera (2020) rött med vita knutar.1910
Sandö Strandväg Strandvägen upp mot gården på Sandö med ladugårds- och stallbyggnaden i förgrunden som byggdes 1912 av bonden Karl Pettersson.
Kaffekalas vid Engbloms torp, Sandö Se bild NHF064841920-1929
Kaffekalas på Engbloms torp, Sandö Kaffebjudning på Engbloms torpet på Sandö på 1920-talet.1920-1929
Ekholm, Piparby Syskonen Petterson på besök hos kusinerna Dhyring.
Rolf Pettersson Sandö, R.P: med okänd
Ragnhild Pettersson R.P. Skjutsas med tullens båt från ambulerande småskolan på Pensar hem till Sandö.1923
Herrar från Nagu Från vänster Gunnar Pettersson, Gyttja Västergård, Rudolf Pettersson, Sandö Storgård-Nederstu och herr Lax (från Pensar?)
Sandö, Storgård-Nederstu Familjen Karl Pettersson med sex av barnen1925
Pjukala, Pargas Rudolf Pettersson från Sandö som elev och trädklättrare i Åbolands Folkhögsskola,i Pjukala, Pargas1922
Pjukala, Pargas Elever i Åbolands Folkhögsskola, Pjkala, Pargas. Från vänster okänd, okänd ochh Rudolf Pettersson, Sandö1922
Sandö, Storgård-Nederstu Döttrarna Ruth och Rakel Pettersson i gräset utanför gården1925
Dikning med häst Med 6 "hästkrafter" drar man upp ett öppet dike med en stor dikesplog. Platsen okänd.
Sandö, Storgård-Nederstu Spritsmugglingstider1925
Sandö Strandväg Bilderna tagna på 1920-talet och 20181920-2017
Petsor bro
Krogbron I
Krogbron I
Zakeus Nordqvist, Petsor Bilden tagen i Sharpness, Södra England
Bröderna Nordqvist, Petsor Isak och Zakeus N.
Familjen Nordqvist, Petsor
Paret Nordqvist, Petsor
Familjen Nordqvist, Petsor Isak Ivar Nordqvists barn vid Storsunds strand.1925