351 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Hembygdsföreningens bibliotek  
Nagu Hembygdsförenings bildarkiv   I denna samling visas allmänna bilder ur föreningens digitala bildarkiv.
Olof Petterssons samling  
Tove Mathiesens samling   Fotografier ur Tove Mathiesens samling (Gyttja)
100 år skola i Nagu Boken beskriver skolväsendets utveckling under 100 år.1987
Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy 1951-2011 En dokumentation om busstrafiken i Väståboland.2011
Album I (faksimileupplaga) 124 sidor, 23 cm, inbunden, nytyck av Album I utgivet av Nagu Ungdomsförening 1915, utgiven av Nagu Hembygdsförening r.f.2017
Album II Westerholm, Victor; Stenbom, Peter Olof; Broar i Nagu, Siltoja Nauvossa, Sockenstugan-Kommunalstugan i Nagu, Pehr Stenberg, St Olof2018
Album IV Nagu Sockens beskrivning av J. G. Salonius, Fortuna kakel- och lerkärlsfabrik, Byar i Nagu, By- och gårdnamn i Nagu, Bilder från förr2019
Album, III - Wikom by Albumet beskriver utvecklingen och händelser i Wikom by från istiden fram till ca 1939.2019
Amanda och Ragnar Pettersson 1926
Amanda och Ragnar Pettersson
Anna Pettersson 1926
Anna Pettersson Sandö Nystu1928
Badhuset på Framnäs
Besättningen på Standard
Bröderna Nordqvist, Petsor Isak och Zakeus N.
Bönder, byar och bol i Åboland 1540 Publikationen ger en intressant bild av bebyggelsen i Åbolands skärgårdssocknar 470 år tillbaka i tiden. Jordeboken är här "översatt" till modern text.1999
Dikning med häst Med 6 "hästkrafter" drar man upp ett öppet dike med en stor dikesplog. Platsen okänd.
Där Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle I Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle berättar Martin Öhman om dramatiska skeenden i Utös historia.2014
Ekholm, Piparby Syskonen Petterson på besök hos kusinerna Dhyring.
Familjen Marjanen Sandö Österstu1927
Familjen Nordqvist, Petsor Isak Ivar Nordqvists barn vid Storsunds strand.1925
Familjen Nordqvist, Petsor
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 Femtonde av Riddarhuset föranstaltade utgåvan av adelskalendern.1952
Finska Hushållningssällskapets årsbok 1938 I. Åboland och II. Åland1939
Finska skären I Konstsamfundets jubileumsbok redovisar fem forskare vad arkeologin, ortnamnsforskningen och odlings- och bebyggelsehistorien kan berätta om hur skärgården en gång befolkades och bygderna tog form.1990
Flickor på besök
Flickor på besök
Folk
Folkfest 2017 2017
Folkfest 2017 Folkfest 2017 12017
Folkfest 2017 2017
Folksamling på Sandö Samling vid Sandö Österstu magasin1928
Från Pyttis till Nedervetil Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.1998
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537-1602.2011
Gods och herresäten i Finland Frälsegodsen intill 1600-talets slut, säterier och bruksherrgårdar under 1700-talet, herresätet under 1800-talet, 1900-talets herrgårdar1946
Gruppchefer
Gungan på Sandö OBS! Hönshuset
Helga Henriksson
Herrar från Nagu Från vänster Gunnar Pettersson, Gyttja Västergård, Rudolf Pettersson, Sandö Storgård-Nederstu och herr Lax (från Pensar?)
Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on sukututkijoille ja sukuseuroille tarkoitettu ohjeistus henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksen eri vaiheissa.2014
Högsar Färja
Inbördeskriget i Finland - psykologiska anteckningar Boken är ett försök till en folksjälens psykoanalys, en något djupare syftande nationell och social självprövning.1918
Johan Josef Fogelberg - från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Boken baserar sig på Fogelbergs dagböcker. Han levde 1821-1903.2019
John från Petiby
John Pettersson 1926
Jurmon kylä - lähimpänä merta Teoksessa seurataan jurmolaisia keskiajalta nykyaikaan syvällisen ihmiskuvauksen keinoin.2010
Kaffekalas på Engbloms torp, Sandö Kaffebjudning på Engbloms torpet på Sandö på 1920-talet.1920-1929
Kaffekalas vid Engbloms torp, Sandö Se bild NHF064841920-1929
Kanske Öjstrandsåkern
Kapten Pettersson Akterdäcket på Standard.
Karl Pettersson med häst vid Framnäs
Karl Petterssons motorbåt Okända passagerare
Karl Petterssons motorbåt i Sandö sund
Klas och Elna Lundberg Sandö, fiskrensning1926
Krogbron I
Krogbron I
Krogbron II
Käldinge Folkskola 1925-1926
Käldinge folkskola Runar P.1922-1923
Käldinge folkskola 1922-1923
Käldinge folkskola 1919-1920
Käldinge folksskola 1929
Käldinge folksskola 1925-1926
Laddövning med maskingevär
Latinskt lexikon Latinskt-svenskt lexikon från 18281828
Loftet vid Framnäs
Loftet vid Framnäs
Lustjakten L´Ailée Lustjakten L´Ailée i Hangö 1926
Lustjakten Standard Intressant propellerbyte
Lustjakten Standard Fotad från aktern.
Lustjakten Standard Fotad från fören.
Lustjakten Standard Ägare bergsrådet Ahlström
Matssonskan Där Sylla nu bor
Muistitiedon keruuopas Sukututkijoille Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille tallentajille kertoo muistitietoaineiston tallentamisen perusasiat.2015
Mästarna
Möviksbron
Möviksbron
Möviksbron
Nagu kyrka Vy af kyrkplanen1900-1910
Nagu Sockens historia I Tygdpunkten i denna första volym av Nagu sockens historia ligger på en skildring av kyrka och församlingsliv genom tiderna. Ytterligare har införts två undersökningar om by- och gårdnamnen respektive nagudialekten.1992
Nagu sockens historia II En gedigen beskrivning av den historiska utveklingen i Nagu.2015
Nagualbum - Bilder från Nagu förr och nu Gamla fotografier kan berätta mycket2001
Nagumarthor? Fr. höger Harriet Aalto f. Hällfors,
NHF00002
NHF00003
NHF00005
NHF00008
NHF00009
NHF00011
NHF00013
NHF00014
NHF00016
NHF00018
NHF00020
NHF00022
NHF00024
NHF00026
NHF00028