Från Pyttis till Nedervetil

Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 610, ISSN 0039-6842 196 sidor, 22 cm, Inbunden, 2 CD-skivor, Utgivare Gunilla Harling-Kranck
Aktörer
utgivare: Svenska litteratursällskapet i Finland
upphovsman: Gunilla Harling-Kranck
Tid
1998
Typ
Tryckt publikation
Media id/signum
951-583-039-7
Ingår i samlingen
Hembygdsföreningens bibliotek
Skapat 01.03.2020 av Nagu hembygdsförening r.f.
Uppdaterat 06.10.2020 av Import