Wikom färjan

Media id/signum
NHF00001
Ingår i samlingen
Nagu Hembygdsförenings bildarkiv
Skapat 25.09.2019 av Nagu hembygdsförening r.f.
Uppdaterat 28.12.2020 av sunnanstrand