Förteckning över bryggor

24.02.2019 kl. 11:30
Förteckningen upptar de bryggor som enligt vad vi hittills vet regelbundet anlöpts av en eller flera ångbåtar.
 1. Kyrkbacken
 2. Prostvik
 3. Haverö
 4. Själö
 5. Högsar
 6. Mattnäs
 7. Wikom
 8. Kirjais
 9. Simonby
 10. Nötö
 11. Finby
 12. Fagerholm
 13. Pensar
 14. Berghamn
 15. Thoras
 16. Grännäs
 17. Käldö
 18. Hangslax
 19. Ytterholm
 20. Biskopsö Söderby Norrgård
 21. Kulas
 22. Krook
 23. Sommarö
 24. Sydänperä
 25. Mielis
Mikael
Skriv siffran 4 med bokstäver: