Inledning

24.02.2019 kl. 11:35

Som en fortsättning på utredningen om broar i Nagu håller Hembygdsföreningen på med en sammanställning om allmänna bryggor. En första förteckning presenteras nedan.

Utgångspunkten är de ångbåtsbryggor som regelbundet användes. Ett eget kapitel är de bryggor som användes och används av post- och förbindelsebåtar.

Vi hoppas på allmänhetens hjälp med att komplettera eventuella brister i förteckningen samt med att få bild- och annat material om bryggorna i deras glans dagar.

Tanken är att göra en utställning, om materialet blir tillräckligt omfattande, till sommaren 2020.

Man kan gärna kontakta oss via e-post (nagu(at)hembygd.fi) eller via Facebook (https://web.facebook.com/naguhembygdsforening).

Mikael
Skriv siffran 5 med bokstäver: