Hembygdsföreningen startade hösten 2017 en grupp för lokalhistoria- och släktforskning (LSG). Gruppen har för tillfället ett tiotal deltagare och träffas varannan vecka under hösten 2019 enligt följande:

16.09 kl. 18 Personsökning (Hiski) samt Prostvik by
30.09 kl. 18 DNA-testningens grunder (Heidi Ramstedt) och Simonby by
14.10 kl. 18 Sökning i Kyrkböcker, SSHY samt Druckis by
28.10 kl 18 Sökning av historiska uppgifter - Nationalarkivet och gamla kartor

11.11 kl. 18 Nationalbiblioteket och Riksarkivet i Sverige

25.11 kl. 18 Föreningens digitala arkiv
09.12 kl. 18

Platsen är samtliga gånger (om inte annat meddelas) Kommunalstugan.

Under hösten 2019 kommer vi att öva oss i att söka i olika register (på nätet). Det gäller bland annat personer, platser och dokument. Samtidigt arbetar vi med utredningar om det mesta som berör Nagu - både våra byar men också andra fenomen av intresse. 

Gruppen är öppen för alla intresserade. Ett informationsbrev skickas regelbundet till gruppens medlemmar. Om du är intresserad är det bara att meddela på adressen nagu@hembygd.fi så lägger vi med dig på listan.