4 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Test Lore ipsum1751
Protokollhäfte Utdrag ur Fattigsvårdsnämndens protokoll rörande K-hemmets inre angelägenheter för åren 1923-1924
Motbok Karl-Erik Sjödahl 23.11.1912
Landshövdingens utslag Utskärsborna hade sökt och fick befrielse från skallgång och vargnäts hållande. Dokumentet (PDF) kan beställas med "skicka kommentar".16.5.1735