247 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Wikom färjan Vikom färjan då den drevs av en båt bredvid, dvs utan egen drivkraft.
Hydrokopter i Norra hamnen Sjöbevakningens hydrokopter på besök i Norra hamnen
Sjöbevakningens hydrokopter Sjöbevakningens hydrokopter, mitten av 1970-talet1973-1975
Simskolavslutning, Framnäs Simskolavslutning vid Folkhälsans simskola vid Framnäs. Hopptornet i sin glans dagar.
Mina vid Rokelholm En mina omgjord till gryta. Rokelholm, Nagu
Byggandet av Skärgårdsvägen Den största skärningen vid byggandet av Skärgårdsvägen.
Vakttornet på Pensar
Duvhök En duvhök som platsat i Hufvudstadsbladet.
Sjukvårdstransport med helikopter Fotat vid ångbåtsbryggan nedanför Anderssons. Till vänster kommunalläkare Seppälä. Ambulanshelikoptern tillhörde Östermans Aero Ab och kunde tack vare sina pontoner landa på vattnet.1960-1963
Varggropen i Simonby
Nagus första postbåt Första postfartyget i Nagu med motor. 1930-talet?
Båtfynd i Böhle Båtfynd i Böhle vid byggandet av Skärgårdsvägen.
Sportplanen i Nagu Nagu sportplan med tvenne fotbollsmål.
Nagu bibliotek Interiör från Nagu bibliotek med stiliga möbler.
Framnäs Ungdomsföreningslokal Ungdomsföreningslokalen Framnäs, Nagu
Skogsbrand
Stormen 1967 Spår av stormen 1967 på Piparby Anisor.1967
Kyrkbackens brygga på 1940-talet Kyrkbackens brygga på 1940-talet.1940-1949
Vy från Nötö Falnande skönhet på Nötö.
Kirjais väderkvarn Monsterkvarnen på Kirjais. Finns närmare beskriven i Hembygdsföreningens Album V.
Kvarnhästen på okänd väderkvarn
Väderkvarnen i Jaggas Väderkvarnen i Jaggas.1967
Väderkvarnen på Prästgården Väderkvarnen på Prästgården1910-1920
Skärgårdsvägen Ab, buss nr 1 Skärgårdsvägen Ab:s buss nr 1 (SISU) redo för avfärd på gamla torget i Nagu.1950-1951
Skärgårdsvägen Ab:s tre bussar Skärgårdsvägen Ab:s tre bussar. Buss nummer 1, 2 och 3.
Turistbussar på kyrkbacken Den vänstra Wester Linde från Närpes och den andra Ab Haldin&Rose Oy.
Byggandet av Skärgårdsvägen Skärgårdsvägen sladdas i samband med vägbygget. Platsen torde vara sträckan mellan Mövikskurvan och Bredviken.
Byggandet av Skärgårdsvägen På bilden Hästholmspojkarnas (Erik Sipilä) grävskopa "Pikku-Jussi" och Paavo Viherlaaksos lastbil EE-760.
Olycka i Hangslax Polis Esko Winberg (EP-512) har krockat med Birgit Franzén på cykel. I bakgrunden ses Skräddars hönshus.
Ankaret från M/S NORDEN Ankaret från M/S NORDEN som havererade i december 1986. Här placerat på Engbloms gård i Lövdal.1986-1988
Trafikolycka på Skärgårdsvägen Trafikolycka i samband med rallyt från Viking terminalen i Galty mot fastlandet. Fyra omkomna.1960
Sattmark färja Sattmark färja på vintern. Färjan trafikerade i Sattmark sundet mellan Lofsdal och Kopparö. I bakgrunden färjfästet på Lofsdalsidan.1955-1956
Färjan NAGU i Lillmälö Landsvägsfärjan NAGU vid färjfästet i Lillmälö. Holmen i bakgrunden heter Stjälpholmen. Jordenruntseglarna Arthur och Berit Saarni hade stugan på klippan Lallarock väster om holmen. A. S. byggde själv båten s/y Finn Island på holmen.
Prostvik färjfäste Prostvik andra färjfäste. Det första var beläget inne i Österviken.
Retais färjfäste Färjfästet i Retais med trålaren SF-420 upplagd för vintern.
Färjfästet på Ernholm Vikomfärjans färjfäste på Ernholmssidan.1985
Kosti Lindroos med sin taxi Bilen är av märket Popeda. Kosti var Armas bror som i sin tur var far till taxichaufför Larry Lindroos.
Veteranstenen i naturligt tillstånd Veteranstenen, där man fann den på Klockarberget.
Avtäckningen av veteranstenen Till vänster om stenen Åke Arnö med Finlands fana och Sigbritt Asplund. Till höger Harry Ölander (klipper bandet), Nina Båge och med veteranfanan Sven Söderholm.27.4.1990
Avtäckningen av veteranstenen Frän vänster Harry Ölander, Martin Henriksson, okänd, Åke Arnö, Sigbritt Asplund, Nina Båge och Sven Söderholm.27.4.1990
Avtäckningen av veteranstenen Från vänster Harry Ölander, Martin Henriksson, Alvar Dahlén och Lars Landor.27.4.1990
Ny färja i Vikom Vikomfärjans färjfäste på Vikomsidan. Till vänster färjkarlarnas pausstuga.
Sommarnöje i Pärnäs Sommarnöje på Pärnäs campingområde
Risis telefoncentral Risis telefoncentral
Nagu nya brandstation Nagu nya första egentliga brandstationen med slangtorkningstorn i Nagu.
Nagus första brandbil Sune Rosenqvist och Nagus första brandbil. Registernummer KOE T-2448.
Nagu FBK:S nya brandstation Nagu nya första brandstation med brandbilen. I bakgrunden torktornet för slangar. På bilden syns från vänster Edvin Ekblom och Sven Sjödahl. Bilens registernummer TT-341.
Nagu nya brandstation Nagu nya första brandstation. Från vänster Alf Johansson och Einar Åkerblom.
Lindbloms pensionat Lindbloms pensionat på Kyrkbacken. På bilden ses stående Olivia Lindblom född Fröberg och till till vänster dottern Rakel Ståhle. I mitten sonen Max? Damen till höger okänd.1915
Ribacka telefoncentral Ribacka telefoncentral, belägen vid Parkvägen genast efter fotbollsplanen riktning väster.
Saltmagasin vid Blömansfladan Lindbloms Pensionats saltmagasin vid Blömansfladan.1920-1929
Lärarmöte på Kyrkbackens skola Ett större lärarmöte på Kyrkbackens skola.1960-1969
Skidtävling i Nagu Monica Andersson i front med vit skidhuva, Inger Karlsson ser mot kameran längst till höger.
Orienteringskurs Ungdomsledarkurs i orientering för Svenskbygden.1950
Käldinge skolas skolavslutning Skolan samlad vid Nagu kyrka. Till höger läraren Jarl Westerby. Raoul Bergqvist med slips i mitten och till höger om honom Tom Henriksson? "Jankku" längst till vänster.1960-1965
Lektion i sockerbetsodling Sven Lindholm från Antböle. Siv Matsson längst till vänster. Lennart Blomqvist med rundhalsad tröja och till höger om honom Christina Rehn. Randolf Karlsson bredvid pt höger. Längst i bakre raden Rune Matsson, längst till höger Margot Westerlund i profil.
Skollektion
Sommarnöje
Skolklass 1956
Målning av påskpynt Torolf och Randolf Karlsson från Galls1960-1965
Orienteringskurs 1950-1959
Hjältegraven i Nagu 1918 Vid hjältegraven i Nagu 11 augusti 191811.8.1918
Nya friluftsbadet på Framnäs invigs Folkhälsans nya friluftsbad vid Framnäs udde invigs av ...1957-1959
Premiering av simmagister Premiering av simmagister vid avslutningen av Folkhälsans simskola. Framnäs nya siminrättning.1957-1959
Folkhälsans simavslutning Folkhälsan håller simavslutning vid Framnäs siminrättning i Nagu.1957-1959
Simskolavslutning Birgitta Holmberg
Wikom färjfäste Vikom färjfäste med Ernholm dito vid motsatta stranden. På bilden syns dubbla färjor.
Mjölktransport på Wikom färjan
Nagu Taxi Kosti Lindroos taxi EH-790, en Popeda.
Biskopsö färjfäste Byggnadsarbetena vid Biskopsö färjfäste. På bilden syns Bisa-Pekka i vit skjorta till höger om honom Mikko Enqvist i rutig skjorta och baskermed storrutig skjorta. Hans Boström.
Byggandet av Prostvik färjfäste Arbetena med att bygga statens första färjfäste i Prostvik pågår.
Vikom-Ernholm färjan Färjpasset mellan Vikom och Ernholm på vintern.
En del av Norrstrandsvägen
Norrstrandsvägen vid Thoras Stora utfallsdiket vid Thoras.
Brygga byggs På bilden ses Alf Ström.
Åke Sandvallutställning i Kommunalstugan På bilden från vänster Johan Broos och Folke Andersson
Vy över Kyrkbacken Till vänster Erikssons bränslepump. Till höger Moritz Erikssons butik och i bakgrunden Bergelins. Kyrkan syns i bakgrunden.1954-1956
Nagu Esso Till höger Nagu bar och ESSO-station (drevs av Nagu Andelshandel), Skärgårdsvägens buss där numera Wilhelm Henrikssons grill står och till vänster skymtar taket på Nagu Handel samt bakom Sainios hus (numera Kuhlbergs).
Modern bastu i Antböle Blombergs i Antböle, lillstugan/bastun byggs. I bakgrunden ses även huvudbyggnaden och fähuset.
Kirjais Västergård Karaktärsbyggnaden på Kirjais Västergård.1880-1899
Gamla apoteket vid Parkvägen Bebos numera av familjen Bredenberg.1920-1929
Käldinge gård Käldinge gårds karaktärsbyggnad, i bakgrunden drängstugan
Nötö NÖTÖ originalet 1939 ägs av Irene Cavén Johnsson via Doris Ström i Vikom. Huset kallas Finas hus och Irene var dotter till Fina. Till höger Lindbloms Karls hus (Matti Lindblom ägare) Ägare av Finas hus 1994 var Matti Vainio.1939
Jaggas gård Karaktärsbyggnaden på Jaggas
Karaktärsbyggnaden på Sutars Karaktärsbyggnaden på Sutars (enligt Bertel Eklund). Finns avvikande åsikter.
Gamla Kirjais Västergård Gamla Kirjais Västergård
Rågårds på Pensar Rågårds på Pensar. Inga-Lill och Ture Stenberg hade butik där i tiden (årtal?). Inga-Lill skymtar i dörren.
Kirjais Norrgård Personerna är Bianca Norrmans farmor Ida, Agata Sofia och Sakeus Bergqvist.
Kvivlax Byggnad i Qviflax.
Österlunds på Ytterholm Österlunds på Ytterholm
Ytternäs Edit Mattssons hus1945
Grännäs Storgård Grännäs Storgård
Piparby gård Vy över Piparby gård
Mjölktransport med häst Elina Jansson och Carl-Erik Andersson?
Galls gård Galls gård i Galls1955
Björs gård (torp) Björs gård (torp överstruket). Revs c. 1940-talet1940-1949
Käldinge loftet Loftet/drängstugan har sedermera brunnit ner.
Kirjais by Kirjais Västergård till höger och Kirjais Norrgård till vänster. Därtill Norrgårds ekonomibyggnader
Käldinge gård Gaveln på Käldinge karaktärsbyggnad med årtalet MDCCLXVI (1766).
Kamskal Kamskal1958