156 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 Femtonde av Riddarhuset föranstaltade utgåvan av adelskalendern.1952
Skärgårdsboken Skärgårdsboken utgiven av Nordenskiöld-samfundet i Finland 19481948
Åboländsk bygdesjöfart under segel 224 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, utgiven av Allan Gustafsson1970
Suomen rannikon loistot - Fyrar vid Finlands kuster 1969 Sjöfartsstyrelsen kompletta förteckning över våra fyrar.1969
Släktforskning Praktisk handbok för Finland.1947
Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on sukututkijoille ja sukuseuroille tarkoitettu ohjeistus henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksen eri vaiheissa.2014
Latinskt lexikon Latinskt-svenskt lexikon från 18281828
Finska Hushållningssällskapets årsbok 1938 I. Åboland och II. Åland1939
Svenska skriftprov 1464-1828 Texter och tolkningar av gamla brev och utdrag ur jordeböcker.1948
Gods och herresäten i Finland Frälsegodsen intill 1600-talets slut, säterier och bruksherrgårdar under 1700-talet, herresätet under 1800-talet, 1900-talets herrgårdar1946
Tusen öar Minnesskift utgiven av Nagu- och Korpobors Hembygdsförening r.f. i Åbo1938
Tider som flytt Prostvik - en pärla i havet. Roman1945
Kyrklig och kommunal organisation i Nagu 1655-1875 Lars Svahnströms gradualavhandling från 19321932
Familjen G. Svahnström i Nagu Nagu som sommarparadis för familjen G Svahnström genom bilder från åren 1904-2020.2020
Jälist del 1 En historik om Jälist by2012
Vandrock En berättelse om ön Vandrock i Nagu2010
Skyddskårerna i Åbolands Skyddskårsdistrikt 1918-1928 Skyddskårerna i Åbolands Skyddskårsdistrikt och Åbolands Lotta-Svärd 1918-1928, en historik1928
Nagu Krigsveteraner r.f.:s 25-års jubileumsskift Ett av syftena med skriften är att ge yngre generationer en inblick i händelserna under krigsåren och de uppoffringar veteranerna gjorde för för att vi skulle få leva i ett självständigt Finland.2003
Nagu Ungdomsförening 75 år En kort historik1979
Nagu Andelshandel 25 år En kort historik1947
Nagu Ungdomsförening 50 år En kort historik.1954
Nagu FBK 50 år En kort historik1985
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1945
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1966
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1970
Finlands medeltidsurkunder 1401-1430 594 sidor, inbunden, 26 cm, sammanfattad av Reinh. Hausen, utgiven av Finlands statsarkiv1915
Äldre svenska frälsesläkter Ättartavlor I, häfte 1 Namnet beskriver innehållet1957
Äldre svenska frälsesläkter ättartavlor I, häfte 2 1965
Äldre svenska frälsesläkter ättartavlor II, häfte 1 2001
Bidrag till jorbeskattningens historia i Finland under medlet af sextonde seklet Akademisk afhandling av Johan Wilhelm Rosenborg, 18601860
Inbördeskriget i Finland - psykologiska anteckningar Boken är ett försök till en folksjälens psykoanalys, en något djupare syftande nationell och social självprövning.1918
Skärgårdens Frikår Skärgårdens Frikår - minnen upptecknade av Ludvig Lindström.1918
Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja XXX 1946 Årsboken ingår som en del i en inbunden bok med årsböckerna XXVII-XXX. I årsbok XXX presenteras Släkten Lindberg från Nagu av Åke A. Hertzberg på sidorna 45-69.1946
Suomen Maatilat III osa Turun ja Porin lääni En sammanställning ortsvis över lantgårdar.1932
Så föddes Skärgårdssparbanken Boken berättar om historien bakom och upprinnelsen till Skärgårdssparbanken. Banken som sedermera upphörde att finnas i bygden.2006
Släkten Lindberg från Nagu En åboländsk Sjömanssläkt av Åke A. Hertzberg. Berör släkten Lindberg, Nagu Sommarö, Kirjais och Thoras samt släkten Bergman, Pargas Bodnäs och Pargas Malm.1946
Nagu Sparbank 50 år Nagu Sparbanks 50 års historik1957
Nagu Marthaförening 90 år 1908-1998 Historiken beskriver föreningens första 90 år liksom Nagu Marthahem under åren 1917-19951998
Skolan 50 år på Kyrkbacken En liten jubileumsskrift till 50-åringen2009
Nagu posten 100 år Nagu posten 100 år 1884-19841984
Lanthushållningen på Prostvik 1780-1825 Lanthushållningen på Prostvik under N. G. af Schulténs tid 1780-18251936
Nagu skola 90 år Nagu skolas 90-årsjubileums historik.1977
Suomen vaivaistalojen matrikkeli Toinen lisätty painos, 19081908
Att bli med docksåp vid 60+ ... och ställa ut det i Nagu En beskrivning av Margaretha Sarlin-Wikströms dockhus som finns utställt på Kommunalstugan i Nagu.2019
Åboland - Hembygdsbok En lärobok om Åboland av de åboländska lärarföreningarna1954
Die ursachen der regionalen verteilun der schärenflora Südwest-Finlands Eine kausalitätsanalyse mit besonderer berücksichtigung der pflanzenwelt in den kirchspielen Korpo und Houtskär1931
Aktuella frågor för Åboland - Åbolandsdagarna 1933 Referat från dagarna1933
Kirjaisgubben Skattens förbannelse och andra berättelser.2013
Nagu Ungdomsförening 100 år Föreningens 100-års historik2004
Hälsovårdsordning för Nagu kommun 1917
En sjömans grav på obebodd ö Särtryck ur Budkavlen N:r 1-2, 1940.1940
67 dagar med Skärgårdens Frikår Dagboksanteckningar förda av Rurik Anton Fagerlund (1896-1921)1992
Nagu kyrka En kort historik över Nagu kyrka och församling gjort till församlingens 650-års jubileum.1978
Nagu kyrka genom tiderna Särtryck ur ÅU 13.12.19581958
Åbo skärgårds Elektricitets Aktiebolag 1947-1987 Historik1987
Lantmannaredskap i Nagu En beskrivning av K. P. Pettersson. Skriften innehåller lantmannaredskap på Nagudialekt.
Nagu Storlands Andelsmejeri 1906-1936 Historik1936
Sommar och segel Minnen av Henrik Ramsay1946
Andelslaget Öboden 40 år Några historiska glimtar fgrån de år som gått sedan Nagu Andelshandel började sin verksamhet år 1922.1962
Andelslaget Öboden - verksamhetsöversikt 1984 Översikten avser de tre andelslagen i Pargas, Kimitoön och Öboden. 1985 fusionerades dessa tre.1985
Nagu Försäkringsförening 1867-1992 125 år Historik1992
Krigsdagbok år 1918 - Skärgårdens Frikår Krigsdagbok år 1918 förd av skyddskåristen vid Skärgårdens Frikårs 1, kompani, III pluton, 2. grupp, Georg Sittkoff1918
Nagu Brandförsäkringsförening fyller 100 år Historik1967
Finska Hushållningssällskapets årsbok 1968 1. Åboland och 2. Åland Sällskapets 171:sta verksamhetsår.1968
Reglemente för Nagu sockens Enskilda Brandstödsförening 1898
Kommunförvaltningen 1980 - Nagu Kommun Årsberättelse1980
Mat vi minns Mat med traditioner från finlandssvenska bygder, en receptsamling2014
Backaiten I Backaiten får vi följa Krister Mattsson då han etablerar sig i vuxenlivet med familj, utbildning och en karriär både till sjöss och slutligen som pensionatsvärd tillbaka på hemgården på Nötö.2011
Rannikon puolustaja 3/2021 Muistolaatan paljastus Nauvon Framnäsin rannassa. Nauvon ankkuripaikka ja kaukaisia merellisiä tapahtumia2021
Äldre svenska frälsesläkter ättartavlor I, häfte 3 1989
Skärgårdshavets nationalpark Boken strävar till att ge läsaren en bild av Skärgårdshavets känsliga och sårbara natur och kultur, samt hur nationalparken kunde bevara skärgårdsmiljön och stöda den bofasta befolkningen.1986
Östersjön Fotografier från Östersjöområdet1996
Saaristo En stilig bok med fina bilder och text av bl.a. Benedict Zilliacus.1977
Saariston laitumet Teoksen avulla Saaristomeren, perinnemaisemien ja niiden hoidon salat avautuvat niin veneilijälle, saariston ystävälle, luonnonharrastajalle ja mökkiläisille kuin ympäristön ammattilaisillekin.2000
Utö - samhället längst ute Boken behandlar Utös historia.1993
Skärgårdsvägen i Åboland Skärgårdsvägens tillkomst blev inledningen till en ny epok för skärgårdens kommunikationer och dess samhälleliga utveckling.1994
Och nu är det jul ... Boken innehåller allt som är värt att veta om hur och varför vi i Norden firat jul genom tiderna.2005
Utöar Författaren Benecict Zilliacus' underhållande bok Utöar, en bok vars syfte går långt utöver underhållningen. Den förmedlar en allmängiltig och saklig bild av utskärstillvaron, sådan den tedde sig före motorbåtarnas era.1974
Skärgård i omvandling Med boken vill Nordenskiöld-samfundet belysa de förändringar som har skett och sker i våra skärgårdsområden.1975
En jungfrudans av öar - Skärgårdshavets nationalpark Naturskribenten och journalisten Markku Lappalainen (f. 1955) beskriver naturens fenomen med både kunskap och inlevelse. Lappalainen är en ivrig sjöfarare och naturvän och har med sin penna och sin kamera förevigat många oförglömliga ögonblick.2004
Inom kyrkans väggar Om Nagu kyrka1984
Boken om Åboland Boken om Åboland lotsar läsaren mellan kobbar och skär, öar och språköar, landsbygd och stad, skildrande landskapet.1985
Från Pyttis till Nedervetil Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.1998
Finland i medelstidens Europa Valda uppsatser av Jarl Gallén utgivna och redigerade av John Lind, Jarl Pousar, Henry Rask och Henrik Stenius.1998
Museoalan asiasanasto 1997
Vinden bär hem 256 sidor, illustrationer, 25 cm, häftad, Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi nr 16. Andra oförändrade upplagan 1985.1977
Allärs - Allmän tesaurus på svenska 1997
Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1523-1617 Linnaleirirasitus eli talonpoikien velvollisuus ylläpitää ja majoittaa sotaväkeä sotaretkien välillä, tästä ja Varsinais-Suomen sotaponnisteluista ajanjaksona, jona Ruotsi otti ensimmäiset askeleensa kohti suurvalta-asemaa.1991
Ordbok över Finlands svenska folkmål - Häfte 2 Ordboken (häfte 2 (band1:2); orden bistod-båt1978
Svenska ortnamn i Finland Förteckningen är avsedd att omfatta levande svenska namn på orter av allmänt intresse.1984
Skäriboken Stefan Lundberg tar med läsaren på en färd från Hangö till Vänö, Borstö, Jurmo, Aspö, Gullkrona och andra ställen.2002
Finska skären I Konstsamfundets jubileumsbok redovisar fem forskare vad arkeologin, ortnamnsforskningen och odlings- och bebyggelsehistorien kan berätta om hur skärgården en gång befolkades och bygderna tog form.1990
Nagu Sockens historia I Tygdpunkten i denna första volym av Nagu sockens historia ligger på en skildring av kyrka och församlingsliv genom tiderna. Ytterligare har införts två undersökningar om by- och gårdnamnen respektive nagudialekten.1992
Min kostsamma leksak Den första juli år 1900 öppnade läraren Nils Oskar Jansson sitt museum i Vreta i Kimito. Han gav sitt livsverk och skapelse i arv åt kommande generationer kimitobor. För att fira 100-åriga Sagalund har vi gett ut bildverket för att presentera museet.2000
Öståländska fiskebåtar Törnroos beskriver i boken fiskebåtarnas byggande samt användning. Östra Åland och Åboland har flera beröringspunkter.1978
Borstö En berättelse om ön, människorna, deras utkomst och förflutna.1975
100 år skola i Nagu Boken beskriver skolväsendets utveckling under 100 år.1987
Mjölkhushållningen i Åboland Boken berättar om utvecklingen av boskapsskötseln och meijerihanteringen i Åboland.1993
Nagu-släkten GRANDELL - Ny följd II 1993
Inte guld med vatten En lång fotoberättelse dokumenterar liv och arbete under det tidigare nittonhundratalet. Människor som bär på gammal kunskap berättar.1994