400 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
100 år skola i Nagu Boken beskriver skolväsendets utveckling under 100 år.1987
Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy 1951-2011 En dokumentation om busstrafiken i Väståboland.2011
Album I (faksimileupplaga) 124 sidor, 23 cm, inbunden, nytyck av Album I utgivet av Nagu Ungdomsförening 1915, utgiven av Nagu Hembygdsförening r.f.2017
Album II Westerholm, Victor; Stenbom, Peter Olof; Broar i Nagu, Siltoja Nauvossa, Sockenstugan-Kommunalstugan i Nagu, Pehr Stenberg, St Olof2018
Album IV Nagu Sockens beskrivning av J. G. Salonius, Fortuna kakel- och lerkärlsfabrik, Byar i Nagu, By- och gårdnamn i Nagu, Bilder från förr2019
Album V Utställningen "Nagu förr och nu", Nagu Hembygdsförening 35 år, Väderkvarnarna i Nagu av Kirsti Horn samt en presentation av Nagudialekten.2020
Album, III - Wikom by Albumet beskriver utvecklingen och händelser i Wikom by från istiden fram till ca 1939.2019
Amanda och Ragnar Pettersson 1926
Amanda och Ragnar Pettersson
Anna Pettersson 1926
Anna Pettersson Sandö Nystu1928
Badhuset på Framnäs
Besättningen på Standard
Bore 1897-1997 Ette sekel finländsk sjöfart Skriften beskriver intressanta och många gånger ödesdigra händelseförlopp under bolagets mångskiftande skeenden. Fartygsförteckning ingår.1997
Borstö En berättelse om ön, människorna, deras utkomst och förflutna.1975
Bröderna Nordqvist, Petsor Isak och Zakeus N.
Byn mitt i havet - Nötö genom tiderna Historik över Nötö by2020
Bönder, byar och bol i Åboland 1540 Publikationen ger en intressant bild av bebyggelsen i Åbolands skärgårdssocknar 470 år tillbaka i tiden. Jordeboken är här "översatt" till modern text.1999
Den tusenåriga sjövägen Farleden Åbo-Stockholm1989
Dikning med häst Med 6 "hästkrafter" drar man upp ett öppet dike med en stor dikesplog. Platsen okänd.
Där Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle I Finland börjar - Utö lots- och fyrvaktarsamhälle berättar Martin Öhman om dramatiska skeenden i Utös historia.2014
Ekholm, Piparby Syskonen Petterson på besök hos kusinerna Dhyring.
Familjen G. Svahnström i Nagu Nagu som sommarparadis för familjen G Svahnström genom bilder från åren 1904-2020.2020
Familjen Marjanen Sandö Österstu1927
Familjen Nordqvist, Petsor Isak Ivar Nordqvists barn vid Storsunds strand.1925
Familjen Nordqvist, Petsor
Finlands ridderskaps och adels kalender 1953 Femtonde av Riddarhuset föranstaltade utgåvan av adelskalendern.1952
Finska Hushållningssällskapets årsbok 1938 I. Åboland och II. Åland1939
Finska skären I Konstsamfundets jubileumsbok redovisar fem forskare vad arkeologin, ortnamnsforskningen och odlings- och bebyggelsehistorien kan berätta om hur skärgården en gång befolkades och bygderna tog form.1990
Flickor på besök
Flickor på besök
Folk
Folkfest 2017 16.9.2017
Folkfest 2017 16.9.2017
Folkfest 2017 16.9.2017
Folkfest 2017 2017
Folkfest 2017 Folkfest 2017 12017
Folkfest 2017 2017
Folksamling på Sandö Samling vid Sandö Österstu magasin1928
Från Pyttis till Nedervetil Tjugonio dialektprov från Nyland, Åboland, Åland och Österbotten inklusive Nagu.1998
Frälset och dess rusttjänst i Finland på 1500-talet Ett biografiskt samlingsverk över de 762 frälsemän och 82 frälsekvinnor som nämns i frälserusttjänstlängderna och rytteriets mönstringsrullor från tiden 1537-1602.2011
Gamla stallet och fähuset på Klobbnäs Skannad bild av originalet
Gods och herresäten i Finland Frälsegodsen intill 1600-talets slut, säterier och bruksherrgårdar under 1700-talet, herresätet under 1800-talet, 1900-talets herrgårdar1946
Gruppchefer
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1945
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1966
Gullkrona En sammanfattning av ett antal uppsatser, som varit införda i tidningen Åbo Underrättelser.1970
Gungan på Sandö OBS! Hönshuset
Havet förenar Statlig förbindelsebåtstrafik i Egentliga Finlands skärgård 1920-1995.1995
Helga Henriksson
Hembygdsföreningens bibliotek   En förteckning över böcker i Hembygdsföreningens bibliotek
Herrar från Nagu Från vänster Gunnar Pettersson, Gyttja Västergård, Rudolf Pettersson, Sandö Storgård-Nederstu och herr Lax (från Pensar?)
Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa on sukututkijoille ja sukuseuroille tarkoitettu ohjeistus henkilötietolain soveltamisesta sukututkimuksen eri vaiheissa.2014
Högsar Färja
Inbördeskriget i Finland - psykologiska anteckningar Boken är ett försök till en folksjälens psykoanalys, en något djupare syftande nationell och social självprövning.1918
Isak Ferdinand Michelsson 1853- Plock ur hans livshistoria14.8.1853
Johan Josef Fogelberg - från hantverkarson i Åbo till kyrkoherde i Helsinge Boken baserar sig på Fogelbergs dagböcker. Han levde 1821-1903.2019
John från Petiby
John Pettersson 1926
Jurmon kylä - lähimpänä merta Teoksessa seurataan jurmolaisia keskiajalta nykyaikaan syvällisen ihmiskuvauksen keinoin.2010
Jälist del 1 En historik om Jälist by2012
Kaffekalas på Engbloms torp, Sandö Kaffebjudning på Engbloms torpet på Sandö på 1920-talet.1920-1929
Kaffekalas vid Engbloms torp, Sandö Se bild NHF064841920-1929
Kanske Öjstrandsåkern
Kapten Pettersson Akterdäcket på Standard.
Karl Erik Sjöberg 70 år efter invigningen av Skärgårdens Frikår. Karl-Erik Sjödahl, 10.8.2008, Pensar10.8.2008
Karl Erik Sjödahl
Karl Erik Sjödahl
Karl Erik Sjödahl
Karl Pettersson med häst vid Framnäs
Karl Petterssons motorbåt Okända passagerare
Karl Petterssons motorbåt i Sandö sund
Klas och Elna Lundberg Sandö, fiskrensning1926
Klobbnäs gamla huvudbyggnad Skannad bild av originalet.
Klobbnäs gamla huvudbygnad Fotografi av tavla föreställande gamla huvudbyggnaden på Klobbnäs enstaka hemman.
Klobbnäs inventarier Skannad bild av originalet
Klobbnäs inventarier Skannad bild av originalet.
Klobbnäs loftrad Bild skannad av originalet
Klobbnäs storstuga Skannad bild av originalet
Krogbron I
Krogbron I
Krogbron II
Kustbor och det materiella arvet Upptecknad egendom som indikator för kulturell anpassning i sydvästra Finlands skärgård 1700-1900.2018
Kylä keskellä merta - Nötö aikojen saatossa Nötön kylän historia2020
Kyrkbacken Pohjoinen vierasvenesatama Östern aluksen kannelta kuvattuna.15.7.2019
Kyrklig och kommunal organisation i Nagu 1655-1875 Lars Svahnströms gradualavhandling från 19321932
Käldinge Folkskola 1925-1926
Käldinge folkskola Runar P.1922-1923
Käldinge folkskola 1922-1923
Käldinge folkskola 1919-1920
Käldinge folksskola 1929
Käldinge folksskola 1925-1926
Laddövning med maskingevär
Latinskt lexikon Latinskt-svenskt lexikon från 18281828
Loftet vid Framnäs
Loftet vid Framnäs
Lustjakten L´Ailée Lustjakten L´Ailée i Hangö 1926
Lustjakten Standard Intressant propellerbyte
Lustjakten Standard Fotad från aktern.
Lustjakten Standard Fotad från fören.