Klobbnäs gamla huvudbygnad

Fotografi av tavla föreställande gamla huvudbyggnaden på Klobbnäs enstaka hemman.
Tavlan visar husets östra gavel och hälften av husets sydsida.
Platsbeskrivning
Klobbnäs är beläget på den sydvästra delen av Nagu Lillandet
Rättighet
Typ
Fotografi
Media id/signum
NHF07201