Gamla stallet och fähuset på Klobbnäs

Skannad bild av originalet
Fotografiet är taget i juni 1926 av Arne Appelgren och ingår i Svenska Litteratursällskapets arkiv, samling SLS 791. Handskriven text: Klobbnäs juni 1926 Stall och fähus på Klobbnäs enstaka hemman.
Ämnesord
byggnader, stall
Rättighet
Typ
Fotografi
Media id/signum
NHF07200