Klobbnäs gamla huvudbyggnad

Skannad bild av originalet.
Fotografiet är taget 1926/1927 av Arne Appelgren och ingår i Svenska Litteratursällskapets arkiv, samling SLS 791. Maskinskriven text: Nagu, Klobbnäs Parstuga med salkamrar, som blivit omändrad genom tillbyggnad i vinkel. Valmtak. Jfr rekonstruktionsskiss av gårdens byggnadsplan. Bilden visar husets västra gavel och halva sydsida.
Platsbeskrivning
Klobbnäs är beläget på den sydvästra delen av Nagu Lillandet
Rättighet
Typ
Fotografi
Media id/signum
NHF07202