Nagu anno 2020

Hembygdsföreningen har hösten 2019 startat projektet Nagu anno 2020. Syftet är enkelt - att i bild dokumentera Nagu som det ser ut i dag på ett samlat sätt. Fotografierna kommer att göras tillgängliga på nätet nu och finnas bevarade för framtiden i vårt digitala arkiv. För trots att det idag fotograferas mera än någonsin finns det materialet inte samlat för framtiden på ett och samma ställe - i slutet av 2021 finns det.

För arbetet med att fotografera har vi engagerat Tero Tuomisto. Han har redan inlett arbetet och en del har redan stött på honom i bygden med sin kamera. När han dyker upp, vill vi gärna att han också fotograferar människor så att det inte bara blir hus och natur.

Projektet är uttryckligen ett hembygdsprojekt. Bilderna kommer inte att användas komersiellt utan enbart i föreningens och annan allmännyttig verksamhet. 

Fotografierna kommer att införlivas i föreningens Katalog och vara synliga med information här på hemsidan.