Här kan du läsa föreningens verksamhetsplan för 2022. Kommentarer är alltid välkomna och det går bra att komma med i verksamheten när som helst. 

Verksamhetsplan 2022

Bakgrund
Nagu Hembygdsförening är grundad år 1985 och inleder därmed sitt 38:e verksamhetsår.

Syfte och målsättningar
Föreningens syfte är att stärka medlemmarnas hembygdskänsla genom ökad kunskap om bygdens och befolkningens historia.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att samla, vårda, bearbeta och publicera material om Nagus historia, etnologiska och kulturella utveckling. Föreningen kan också idka utställnings och museiverksamhet. 

Allmänt om föreningen
Föreningen är medlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f.
Föreningen är medlem i Åbolands Ungdomsförbund r.f.

Administration
Föreningens verksamhet leds av styrelsen som väljs på höstmötet.
Medlemsvärvningen fortgår aktivt. Målet är att medlemsantalet den 31.12.2022 skall vara 150 personer.
Föreningen har tre huvudsakliga inkomstkällor – medlemsavgifter, medel från materialförsäljning samt bidrag (allmänna verksamhetsbidrag och projektbidrag).

Information
Minst ett medlemsbrev skickas per år.
Föreningen strävar till att nå så många medlemmar som möjligt per e-post.
Föreningens viktigaste informationskanaler är Facebook och Hemsidan samt Nytt, ÅU, Radio Åboland, Turun Sanomat och Hembygden.

Allmän verksamhet år 2022
Föreningen deltar aktivt i de begivenheter som ordnas i Nagu (Potatisfestivalen, Skördefesten, Höstdagjämningen) och ordnar Julspektaklet.
Föreningen strävar till att ordna program tillsammans med/för skolan och Grannas.
Föreningen arrangerar den årliga Hembygdsturen tillsammans med Multiculti och ProNagu.
Föreningen medverkar i de initiativ som stöder inflyttning till orten.
Föreningen kan även vid behov fungera som medarrangör för andra tillställningar som motsvarar föreningens syften.
Under året genomförs minst ett tillfälle som direkt riktar sig till medlemmarna.

Skärgårdens Gårdsloppisrally 2022   arbetsperiod: maj-juli
Föreningen verkställer det femte Loppisrallyt 6-7 augusti med syfte att göra Nagus olika delar kända för såväl fast- som fritidsboende. Till projektet inbjuds Korpo Hembygdsförening som medarrangör. 

Lokalhistoria- och släktforskargruppen LSG arbetsperiod: jan-maj/september-december
Gruppen som startades 2017 har fått en viktig roll bland föreningens aktiviteter. Under 2021 kommer LSG:s verksamhet att fortsätta med forskarkvällar, exkursioner, föredrag. och bildkvällar. Föreläsningsserien som påbörjades 2021 planeras fortsätta 2022 som ett stöd för medlemmarnas forskningsarbete.

Forskningsprojekt
Föreningen bedriver aktiv forskning. Över pågående och planerade projekt har uppgjorts en separat plan. De viktigaste under år 2022 torde vara fortsatt forskning kring byarna i Nagu, inom ramen för LSG.
 

Det digitala arkivet
En viktig del av föreningens verksamhet är att digitalisera fotografier och dokument. Detta mycket omfattande arbete fortsätter.
Föreningen skall under året utreda möjligheterna att inrätta ett digitalt museum.

Publikationer, arbetsperiod: januari-oktober
Föreningens målsättning är att ge ut två album under året.

Föreningens samlingar arbetsperiod, hela året
Föreningens samlingar är i huvudsak samlade i hyrda utrymmen i Simonby.
Arbetet med att inventera och eventuellt avskriva föremål (dupletter, skadat material) fortsätter. Ett utställningsutrymme på Gammelgård utreds.
En samlingsansvarig utses.
Föreningen har våren 2017 fastställt en övergripande samlingspolicy för föreningen. Denna utgör grunden för föreningens verksamhet inom detta område.

Utställningar
Det Finckenbergska kapellet iordningsställs i samarbete med församlingen för att kunna öppnas för guidning
Föreningen strävar till att ha en utställning på Sjöfartshuset. Temat är husdjurshållning i Nagu.
Föreningen strävar till att ha en utställning i Kajutan eventuellt i samarbete med övriga Naguföreningar.

Materialförsäljning
För att finansiera sin verksamhet fortsätter föreningen att aktivt sälja sina publikationer samt annat lämpligt material. Föreningen upprätthåller en webbshop ”Shop Nagu Hembygd” och har en ”egen” försäljningspunkt på Posten och K-Market Nagu.

Samarbetspartners
Viktiga samarbetspartners är stadens andra hembygdsföreningar och arbetsgrupper med tangerande verksamheter. Föreningen är en aktiv partner i Föreningen Kommunalstugan i Nagu, vilket ger samarbetsytor mot Nagu Marthaförening, Multiculti, Pensionärsklubben Festingarna, Pro Nagu och Folkhälsan i Nagu.

Föreningen stöder alla åtgärder för en renovering av Loftet på Framnäs, och är aktiv för ett räddande av Smedjan på Ernholm.