Bakgrund
Nagu Hembygdsförening är grundad år 1985 och inleder därmed sitt 38:de verksamhetsår.

Syfte och målsättningar
Föreningens syfte är att stärka medlemmarnas hembygdskänsla genom ökad kunskap om bygdens och befolkningens historia.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att samla, vårda, bearbeta och publicera material om Nagus historiska, etnologiska och kulturella utveckling. Föreningen kan också idka utställnings- och museiverksamhet

Allmänt om föreningen
Föreningen är medlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f.
Föreningen är medlem i Åbolands Ungdomsförbund r.f.
Föreningen är medlem i Egentliga Finlands Muséer
Föreningen är medlem i Föreningen Kommunalstugan i Nagu r.f.

Administration
Föreningens verksamhet leds av styrelsen som väljs på höstmötet.
Medlemsvärvningen fortgår aktivt. Målet är att medlemsantalet den 31.12.2023 skall vara 150 personer.
Föreningen har tre huvudsakliga inkomstkällor – medlemsavgifter, medel från materialförsäljning samt bidrag (allmänna verksamhetsbidrag och projektbidrag).

Information
I samband med medlemsavgiften postas ett medlemsbrev skickas per år. Övrig information delas per e-post.
Föreningens viktigaste informationskanaler är Facebook, Hemsidan och Händelsekalendern på https://nagubor.fi, Nagu anslagstavla samt ÅU, Radio Åboland, Turun Sanomat och Hembygden.

Allmän verksamhet år 2023
Föreningen deltar aktivt i de begivenheter som ordnas i Nagu såsom påskmarknad, Potatisfestivalen, Skördefesten, Höstdagjämningen och Julspektaklet).
Program planeras tillsammans med/för skolan och Grannas.
Föreningen arrangerar den årliga Hembygdsturen tillsammans med Multiculti, Festingarna och ProNagu.
Föreningen medverkar i de initiativ som stöder inflyttning till orten.
Föreningen kan även vid behov fungera som medarrangör för andra tillställningar som motsvarar föreningens syften.
Under året genomförs minst ett tillfälle som direkt riktar sig till medlemmarna.

Skärgårdens Gårdsloppisrally 2023 5-6.8.2023
Föreningen verkställer tillsamman med Korpo Hembygdsförening det femte Loppisrallyt med syfte att göra Nagu och Korpo olika delar kända för såväl fast- som fritidsboende.

Lokalhistoria- och släktforskargruppen LSG
Gruppen som startades 2017 har fått en viktig roll bland föreningens aktiviteter. Under 2023 kommer LSG:s verksamhet att fortsätta med forskarkvällar, exkursioner, föredrag och bildkvällar. Föreläsningsserien som påbörjades 2021 planeras fortsätta 2023 som ett stöd för medlemmarnas forskningsarbete.

Forskningsprojekt
Föreningen bedriver aktiv forskning. Över pågående och planerade projekt har uppgjorts en separat plan. De viktigaste under år 2023 torde vara fortsatt forskning kring byarna i Nagu, inom ramen för LSG.

Det digitala arkivet
En viktig del av föreningens verksamhet är att digitalisera fotografier och dokument.
Identifieringen av inkomna och donerade fotografier fortsätter. Möjligheten att anställa/engagera en person för att hjälpa till med arbetet utreds.

Publikationer
Föreningens målsättning är att ge ut album under året.
En separat plan för publikationsverksamheten har uppgjorts.

Föreningens produkter säljs via webshopen och på marknaderna. Fasta försäljningsställen är Booklet i Pargas samt Café Oak Tree, Simonby Outlet, Saaristo Shop och K-market Nagu.

Föreningens samlingar
Föreningen arkiv och bibliotek finns på Kommunalstugan varifrån medlemmarna kan låna böcker i samband med föreningens möten eller enligt överenskommelse.
Föreningens övriga samlingar är i huvudsak samlade i hyrda utrymmen i Simonby.
Arbetet med att inventera och eventuellt avskriva föremål (dupletter, skadat material) fortsätter.
Föreningen har våren 2017 fastställt en övergripande samlingspolicy för föreningen. Denna utgör grunden för föreningens verksamhet inom detta område.

Utställningar
Det Finckenbergska kapellet iordningsställs i samarbete med församlingen för att kunna öppnas för guidning
Föreningens utställning på Sjöfartshuset.

Materialförsäljning
Föreningens produkter säljs via webshopen och på marknaderna. Fasta försäljningsställen finns på Booklet i Pargas och Café Oak Tree, Simonby Outlet, Saaristo Shop och K-market Nagu.

Samarbetspartners
Viktiga samarbetspartners är stadens andra hembygdsföreningar och arbetsgrupper med tangerande verksamheter. Föreningen är en aktiv partner i Föreningen Kommunalstugan i Nagu, vilket ger samarbetsytor mot Nagu Marthaförening, Multiculti, Pensionärsklubben Festingarna, Pro Nagu och Folkhälsan i Nagu.

Föreningen stöder fortsatt åtgärderna i samband med flytten av Loftet på Framnäs, och är aktiv för ett räddande av Smedjan på Ernholm.