Det avgiftsfria sökprogrammet HisKi

HisKi kommer från Historian kirjat. Alltså kyrkböckerna över döpta, vigda och begravda personer. Senare har också data om flyttade personer tagits med.

Programmet är skapat av Geneologiska Samfundet i Finland – Suomen Sukututkimusseura. Det är från början baserat på de så kallade – svarta böckerna, som var handskrivna avskrifter av de ursprungliga historieböckerna.

Obs. Man bör vara observant på att HisKi kan innehålla felaktigheter på grund av: 1. Felaktig tolkning av originalet. 2. Felskrivning vid införandet i databasen.

För att komma direkt till den svenskspråkiga versionen kan man ta följande rutt:

1. Öppna sökmotorn (Google, Yahoo, ....)
2. Sök” sökprogram för historieböcker”
3. Välj” Historieböcker – HisKi”
4. Välj” Sökprogram för historieböcker”
5. I spalten till vänster uppräknas alla Finlands församlingar. Till höger kan man avgränsa till ett nuvarande län eller till ett landskap (välj området inder "2" för Egentliga Finland). Sedan får man till vänster de berörda församlingarna. Välj rätt församling.
6. Välj en ”Händelse” eller ”Alla”
7. Läs! ”Anvisningar och exempel”
8. Fyll i känd information (faderns namn, moderns namn, tidpunkt för händelsen o.s.v.) och sök.

Börja med att skriva namn enligt dagens bruk, t.ex Henrik.  Tag hjälp av jokertecknet *, t.ex. Pe*. Förnamnen är normerade, men det förekommer variationer. Var uppmärksam på att bruket av patronymikon och släktnamn varierar. Ibland har prästen återgått till att använda ett patronymikon för barnet fastän fadern har tagit ett tillnamn.

Ortnamnen är endast delvist normerade. Pröva dagens skrivsätt men också alla andra som förekommer i de olika böckerna.

Var noggrann med årtalet så att händelsen inte ligger utanför den angivna tidsperioden i sökblanketten.

Alla församlingar och alla böcker är ännu inte införda i HisKi. I de flesta fall sträcker sig uppgifterna i Hiski fram till mitten av 1800-talet.

Obs. Kyrkböcker har förkommit. På sökblanketten anges för vilka år information är tillgänglig.

Geneologiska Samfundet tillhandahåller också den avgiftsbelagda (medlemsavgift i samfundet) söktjänsten SukuHaku.

Skriv siffran 4 med bokstäver: