Nagumålet

Nagumålet eller Nagudialekten är ett tema som inte berörts sepciellt mycket under senare år. Hembygdsföreningen har därför beslutat att lyfta fram vår dialekt och den dokumentation som finns. På denna sida kommer material att läggas till an efter.

Som ett första bidrag till detta publicerar vi här Anne-Maj Åbergs (f. Karlsson) Progradu-avhandling från 2006.

Avhandlingen hittas via denna länk:

”Från fader till son” Dialektutjämningen i Nagu, en fallstudie i tre generationer i en familj

 

Skriv siffran 6 med bokstäver: