Genom att vara medlem i Nagu Hembygdsförening r.f. stöder du det hembygdsarbete som föreningen gör. Vi samlar in material, vi sammanställer och vi publicerar - allt med målet att det för kommande generationer skall finnas tillgängligt information om hur det var i Nagu förr i tiden (oberoende av om det var på 1700-talet eller 1990-talet). Medlemsavgiften är för närvarande 10 € per år.

En blankett för att ansöka om medlemsskap finns under länken här nedanför. Med samma blankett får man gärna uppdatera sin information. Speciellt tacksamma är vi för rätt adress och en e-postadress.

Medlemsblankett

Alla medlemmar i Nagu Hembygdsförening r.f. får Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f.:s tidskrift Hembygden tre gånger per år hemburen i postlådan.

Registerbeskrivning för Nagu Hembygdsförening rf:s medlemsregister kan laddas ned via denna länk: registerbeskrivning