Nya hemsidor!

Nagu Hembygdsförening har fått nya hemsidor! Sidorna är ännu under uppbyggnad med det viktigaste finns redan här. Mera kommer an efter så återkom ofta!

Vår nuvarande webbshop har upphört och vi letar ännu efter en ny samarbetspart. 

Och inte minst väntar vi med iver på att Webbhuset skall introducera den nya versionen för att se på bilder i arkivet.

Verksamheten fortgår!


Sommaren närmar sig och förhoppningsvis bättre tider. Trots att den gångna vintern varit som den varit så har Hembygdsföreningen varit nästan lika aktiv som tidigare. Vi har tagit emot och delvis sorterat en donation på 19 rullhäckar inbundna ÅU:n från i huvudsak 1900-talet, föreningens föremålssamling har inventerats och sorterats och är sakenligt magasinerad, ett nytt Album kommer att se dagens ljus i början av sommaren. Ytterligare ett Album är under arbete för utgivning mot slutet av året. En ny digital publikationsserie Homssakassen kommer att se dagens ljus inom kort. Även arbetet med digitaliseringen av fotografier har gått vidare.

Lokalhistoria- och släktforskargruppen har tyvärr tvingats hålla paus men under våren planeras en utfärd liksom en heldags utfärd till den yttre skärgården under sommaren.