Katalogen är namnet på det visningsprogram för bilder med mera som erbjuds av Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 

Katalogen kommer så småningom att innehålla hela det digitala material som föreningen har i sin besittning, såväl fotografier som dokument och småningom även föremål digitalt. Även föreningens bibliotek finns i Katalogen. 

Arbetet med Katalogen är ett stort arbete. I detta nu omfattar den digitala bildsamlingen över 6000 fotografier. Den som bekantar sig med Katalogen kan se att bara en bråkdel av fotografierna ännu är synliga och att beskrivande text fattas. Arbetet med att komplettera texterna och "öppna" bilderna pågår hela tiden. 

Bruksanvisning

I "Sök!"-rutan kan man skriva in enskilda ord som till exempel "Nagu". Då får man som resultat allt det material där "Nagu" angetts i något av de sökbara fälten. Fotografier med ingen eller bristfällig text syns följaktligen inte i ett sökresultat. 

Nedan om "Sök!" finns snabbknappar. Om man väljer "Alla" får man en listning på hela det synliga materialet. I menybalken kan man växla mellan listvy och galleri. 

Allt material hör till en samling. Väljer man "Samling" får man rubrikerna för de öppnade samlingarna och kan sedan vidare välja den samling man önskar se på. 

De övriga snabbknapparna listar material som angetts vara av respektive typ.

Under varje bild finns en länk för att skicka kommentarer, kompletteringar och korrigeringar. Denna möjlighet är det önskvärt att besökarna utnyttjar.