Riksarkivet och Digihakemisto på Internet

Uppdaterad 28.1.2023

Riksarkivets material

Riksarkivet har uppdaterat sin söktjänst ASTIA att omfatta allt material, såväl digitaliserat som ännu oskannat.

Arkivet skall vara tillgängligt på tre språk, men det förekommer vissa brister. Så ger till exempel sökorden Nagu eller Nauvo något olika resultat, så att mera material är tillgängligt med det senare. 100 år och yngre material är tillgängligt endast i arkivets forskningsalar med specialtillstånd.

ASTIA öppnar sig som följer:

1. Öppna sökmotorn
2. Sök ”astia.narc.fi/uusiastia/”
3. Välj svenska
4. Välj ”Sök och blädra i materialet”
5. Följ anvisningarna, välj fria sökord och sätt sökvillkor, sök nu "endast digitalt material"

Med sökordet Nagu, enbart digitalt material, blir 172 arkivgrupper tillgängliga. I lådan "material" öppnar sig vilka material enheter det är frågan om. Klicka på den önskade. Särskilt intressanta och informativa är jordebokskartorna (maakirjakartat) från slutet av 1600-talet.

Via SÖK på övre balken kan man starta en ny sökning. Med sökordet Nauvo, enbart digitalt material,  blir 329 arkivgrupper tillgängliga. Vid personsökningar är kanske SAY och Henkikirjat (Mantalslängderna) de viktigaste. Dessa hittar du i lådan "material". Observera att henkikirjat löper i två serier 1810-1880 och 1885-1920. 

Man kan också söka efter icke digitaliserat material genom att i steg 5.

5                   Använd inte sökvillkoret "Enbart digitalt material"

Med sökordet Nagu får man 524 resultat. 

 

Krigsarkivet

Krigsarkivet är sedan 2008 en del av riksarkivet. Materialet är delvist digitaliserat och inte helt lätt att söka i på svenska.

Förslag till sök rutt:

1. Öppna sökmotorn

2. Sök "arkisto.fi"

3. Välj "svenska"

4. Välj ”Material”

5. Välj ”Webbtjänster och databaser”

6. Skrålla till ”Sotasampo" eller "Sotasurmasampo (1914-1922)".

 

Söktjänsten DIGIHAKEMISTO

I början på 2000-talet var Riksarkivets digitala söktjänst rätt komplicerad. Därför startades i privat regi en för alla öppen söktjänst, med namnet Digihakemisto, där Riksarkivets hela digitaliserade material är tillgängligt förutom det tidsbegränsade. Tanken var att alla intresserade som besökte tjänsten skulle bidra med att införa information om de sidor de besökt. Tjänsten är fortfarande mycket användbar trots att Digitala Arkiv numera också erbjuder domböckerna i en lätt sökbar form.

Förslag till sök rutt:

1. Öppna sökmotorn

2. Sök ”Digihakemisto”

3. Välj önskat material i rubrikbalken

Till exempel leder kedjan:

Turun ja Porin lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto > H SISÄLLYKSEN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT > Ha Sotalaitosta koskevat asiakirjat > Haa Sotilasmaakirjat sekä ratsutila-, ruotujako- ja ruoduntasausluettelot > Haa:6 Ehdotus Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin ruotujaoksi (Project indehlingsrulla öfver Åbo och Björneborgs lähns cavallerie regemente) 1699-1699, Bilderna 16 och 17 till detaljerad information det nya indelningsverkets förslag till rusthåll i Nagu socken.
Direktlänk: HÄR

Jordeböcker och Mantalslängder

För perioden 1635– 1807 hittar man Nagu jordeböcker i Fogde– och länsräkenskaperna (Vuodin- ja läänintilit) >Turun ja Porin läänin tilejä > Asiakirjat (1663-1809). Nagu hör till Pikis härad(kihlakunta) åren 1635-1689 och därefter till Wirmo (Mynämäki) härad.

Mantalslängderna förekommer både under Henkikirja och Tilikirja. Nagu uppgifterna finns under häraderna, som ovan.

Domstolsprotokoll

Allmänt kan säges att domstolsprotokollen ger den bästa bilden av verkligheten som den utspelade sig under tidens gång. I äldsta tider satt häradsrätten tre ting per år i Nagu men senare bara två. Protokollen förekommer årsvis under vinter-, sommar- och/eller hösttinget. Under 1600-talet skrevs allt som hände på tinget i samma dombok. I slutet på århundradet började man föra två olika domböcker. En för Ordinarie ärenden (Varsinaiset asiat)(brottsmål, ägotvister, m.m.) och en för Allmänna ärenden (Ilmoitusasiat) (lagfarter, förmyndarskap m.m.).

Domstolsprotokollen ligger under rubriken Tuomiokirjat. Domböckerna är ordnade enligt domsagor i finsk ordningsföljd. Eftersom Nagu har hört olika härad har också Nagu tingslag verkat under olika domsagor enligt följande: Pikis (Piikkiö) 1623-1688, Pikis och Halikko (Piikkiö ja Halikko) 1688-1693, Masko (Masku) 1693-1793 och Virmo (Mynämäki) 1793-1862. 

Skriv siffran 7 med bokstäver: