Riksarkivet och Digihakemisto på Internet

Inledning av Rune Franzén på Lokalhistoriagruppen den 28.10.2019

 

Riksarkivets DIGITALA ARKIV

Riksarkivets Digitala Arkiv omfattar allt digitaliserat material som finns i Riksarkivets databaser. Arkivet skall vara tillgängligt på tre språk, men det förekommer vissa brister. Så ger till exempel sökorden Nagu eller Nauvo något olika resultat, så att mera material är tillgängligt med det senare. 100 år och yngre material är tillgängligt endast i arkivets forskningsalar med specialtillstånd.

Digitala Arkiv öppnar sig som följer:

1. Öppna sökmotorn
2. Sök ”digi.narc.fi”
3. Välj svenska
4. Välj ”Söktjänst”
5. Sök med ”fritt(a) sökord”

Med sökordet Nagu blir 192 arkivgrupper tillgängliga. Särskilt intressanta och informativa är jordebokskartorna (maakirjakartat) från slutet av 1600-talet.

Via SÖK på övre balken kan man starta en ny sökning. Med sökordet Nauvo blir 242 arkivgrupper tillgängliga. Vid personsökningar är kanske SAY och Henkikirjat (Mantalslängderna) de viktigaste. Observera att henkikirjat löper i två serier 1810-1880 och 1885-1920. Informativa är också bouppteckningarna som kommer upp under ”Nauvon käräjäkunnan perukirjat”.

Man kan också söka efter icke digitaliserat material genom att i steg 4.

4                   Välj ”Astia söktjänst”

5                   Sälj ”Sök Material”

Med sökordet Nagu får man 937 resultat. Med hjälp av balken till vänster kan man begränsa resultatet till den typ av material som är av intresse.

 

Krigsarkivet

Krigsarkivet är sedan 2008 en del av riksarkivet. Materialet är delvist digitaliserat och inte helt lätt att söka i på svenska.

Förslag till sök rutt:

1. Öppna sökmotorn

2. Sök "arkisto.fi"

3. Välj "svenska"

4. Välj ”Material”

5. Välj ”Webbtjänster och databaser”

6. Skrålla till ”Krigsrelaterade”

 

Söktjänsten DIGIHAKEMISTO

I början på 2000-talet var Riksarkivets digitala söktjänst rätt komplicerad. Därför startades i privat regi en för alla öppen söktjänst, med namnet Digihakemisto, där Riksarkivets hela digitaliserade material är tillgängligt förutom det tidsbegränsade. Tanken var att alla intresserade som besökte tjänsten skulle bidra med att införa information om de sidor de besökt. Tjänsten är fortfarande mycket användbar trots att Digitala Arkiv numera också erbjuder domböckerna i en lätt sökbar form.

Förslag till sök rutt:

1. Öppna sökmotorn

2. Sök ”Digihakemisto”

3. Välj arkiv av intresse

Till exempel leder kedjan Turun ja Porin lääninkonttorin arkisto > Sotilasmaakirjat sekä ratsutila-, ruotujako- ja ruoduntasausluettelot > Ehdotus Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin ruotujaoksi…   till detaljerad information om de föreslagna rusthållen i Nagu.