Byar i Nagu

Hembygdsföreningen har för några år sedan faststält en definition på vad en by är. Med denna definition som grund, har en förteckning som upptar 69 byar godkänts som utgångspunkt för föreningens byahistoriska-projekt. Förteckningen inkluderar därtill två områden vi valt att kalla "fenomen".

Trots att förteckning baserar sig på en gedigen forskning är vi naturligtvis öppna för att diskutera tolkningar.

Det byahistoriska-projektet som alltså baserar sig på denna förteckning går ut på att på sikt skriva en historik om alla dessa 69+2 områden. Först ute  är Wikom by som utkom 2019 (Album III) och därefter Antböle och Sandö som utkom 2021 (Album VI).

Förutom det redan publicerade materialet finns det mer eller mindre färdiga manuskript för ett flertal andra byar. Dessa publiceras så småningom. 

Definitionen

”En by i Nagu är en geografiskt begränsad enhet av ett eller flera hushåll vars ägande av jorden är dokumenterad.”

Som grund för namnlistan har använts GBF (Generalregistret över Bosättningen i Finland, på finska SAY), Nagu Församlings Kommunionböcker, Nagu Mantalslängder, Dokument över Storskiftet, Lantmäteristyrelsens Jordeböcker; Åbo och Björneborgs läns jordebok 1875-1875 (Virmo härad) och Lantmäteriverkets register. 

En by på Storlandet eller Lillandet kan omfatta också fristående holmar och öar till exempel Vandrock, Vallmo och Ramsö.

Byanamnen

Antböle
Backas
Berghamn
Bisarböle
Biskopsö
Borstö
Bränskär
Byskär
Böle
Dalkarby
Druckis
Ekholm
Ernholm
Finby
Galls
Grännäs
Grötö
Gullkrona
Gyttja
Hangslax
Haverö
Hummelholm
Högsar
Innamo
Jälist
Kaskis
Kirjais
Kivis
Klockskär
Klobbnäs
Kopparholm
Korsnäs
Koum
Krok
Kvivlax
Käldinge
Käldö
Laggarnäs
Lökholm
Mattnäs
Mielis
Nötö
Pakais
Pensar
Piparby
Poutuis
Prostvik
Prästgården
Risis
Samslax
Sandholm
Sandö
Sellmo
Sexnappa
Simonby
Själö
Sommarö
Spink
Stenskär
Strandby
Sydänperä
Såris
Tackork
Toras
Trunsö
Vikom
Vinappa
Väcklax
Yttar

samt fenomenen

Ominais
Kyrkbacken

20.4.2019

 

Skriv siffran 2 med bokstäver: