Personuppgifter på Internet

Uppdaterad 29.1.2023

Den avgiftsfria FSHF – SSHY databasen

Finlands Släkthistoriska Förening r.f (FSHF) – Suomen Sukuhistoriallinen Seura r.y. (SSHY) upprätthåller sedan 2004 ett digitalt bildarkiv på Internet. Kostnadsfritt kan man, i snitt, bläddra i kyrkböckerna fram till ungefär år 1865. Det finns en viss variation mellan olika församlingar så att till exempel för Nagu Församlings del är de flesta böckerna tillgängliga fram till år 1883. Medlemmar i FSHF har tillgång till kyrkböckerna ända till 1910-talet.

Det finns variationer i vilka böcker som finns tillgängliga eller digitaliserade för olika församlingar och så bör man vara medveten om att vissa böcker har förkommit och därför saknas i databasen.

För att få tillträde till databasen kan man ta följande rutt:

Öppna sökmotorn

Sök ”FSHF”. Till vänster öppnar sig en balk med en uppräkning av tillgängligt material.

Välj ”Kyrkoböcker”

Välj på ovanbalken ”Första bokstaven i församlingens namn eller skrålla till den sökta”

Välj ”Församling”

Välj ”Kyrkbok”

Till att börja med kan det vara värt att kontrollera i originaldokumenten den information man hittat med hjälp av HisKi sökprogrammet.

I de äldsta böckerna har man ofta infört flera händelser (dop, vigsel och/eller begravning) i en och samma bok.

I Dopböckerna kan ”försvunna” personer dyka upp bland faddrar eller dopvittnen.

I Döda böckerna kan den angivna åldern vid frånfället hjälpa att bestämma födelseåret. Detta kan leda till att personen hittas i Dopboken.

I Vigda böckerna anges var kontrahenterna var bosatta då de tog ut lysning.

I Kommunionböckerna (rippikirjat) kan man följa hur en person flyttar inom församlingen och vilka som flyttat in till eller ut från församlingen. Upplägget i kommunionböckerna varierar med tiden. I början följde man nattbolens ordning och i de senare böckerna skrevs byarna in i alfabetisk ordning. Vid sidan om uppgifter om nattvardsgång och kristendomskunskap innehåller i synnerhet de tidigare böckerna värdefulla anmärkningar och kommentarer. I många böcker är de besuttna och deras tjänstefolk skrivna på egna sidor och de obesuttna (torpare, hantverkare och militär) på egna sidor.

I Flyttade böckerna kan man oftast hitta en inflyttad persons födelsedatum. Man bör komma ihåg att orten varifrån den inflyttade kommit inte behöver sammanfalla med födelseorten.

FSHF fortsätter arbetet med att digitalisera dokument. Medlemmar kan nu söka i Länsräkenskaperna, Domböcker, Militärhandlingar m.m.

SAY (Suomen Asutuksen Yleisluettelo)

På svenska GBF (Generalregistret över Bosättningen i Finland) är en sammanställning av jordeböcker och skattelängder från tiden före kommunionböckernas tillkomst. I GBF som löper från 1540 till 1714 är sockenvis infört byarnas skatteskyldiga hushålls huvudmän och medlemmar av familjen. Efter 1634 finns också tjänstehjon och inhysingar införda. GBF finns i digital form i Nationalarkivets digitala arkiv.

För att få tillgång för SAY för Nagu socken kan man ta följande rutt:

Öppna sökmotorn

Sök ”digihakemisto.net”

Välj svenska

Välj ”Suomen asutuksen yleisluettelo SAY" i snabbsök i övre balken.

Skrålla neråt till ”Nauvon asutuksen yleisluettelo (1540-1713)”.

Välj önskad tidsintervall

Skrålla till önskad by

 

Skriv siffran 7 med bokstäver: