Hjälp med tolkning av GBF (SAY)                             

Tanken bakom GBF var att för hela Finland skapa ett enhetligt register över bosättningen löpande från 1540 till 1809. För Nagu sockens del tar dock GBF slut redan 1713. En del orsak var säkert att inga böcker fördes under den tid ryssarna ockuperade Finland under Stora Ofreden.

GBF löper för Nagus del i två perioder:  I. 1540 – 1634    II. 1634 – 1713  Orsaken är att man 1634 började föra mantalslängder.

Uppgifterna i GBF är hämtade ur Jordeböckerna, Mantalslängderna, Tiondeskattelängderna och Ödelängderna (lista över hemman som inte betalt sin skatt eller låg helt (platt) öde).

Uppgifterna ur Jordeböckerna är skrivna med blått bläck för period I och med brunt bläck för period II.

Uppgifterna ur Mantalslängderna är skrivna med blått bläck.

Uppgifterna ur Tiondeskattelängderna är skrivna med rött bläck.

Uppgifterna ur Ödelängderna är skrivna med grönt bläck.

Uppgifterna i Tiondeskattelängderna anses vara de mest pålitliga.

 

Då man arbetar med GBF bör man vara uppmärksam på att inom en 20 (15) års period kan en by vara uppdelad på flera sidor. Oftast efter varandra men också utspritt. Från en period till en annan kan det förekomma att ordningen mellan hemmanen har kastats om. I Jordeböckerna förekommer ofta en eftersläpning i införandet av nytt ägarskap. Ibland kan det röra sig om upp till 20 år.

1975 publicerade Nationalarkivet en guide hur man läser GBF och förslag till tolkning av olika förkortningar. Guiden kan nås med hjälp av länken nedan.

https://www.arkisto.fi/uploads/Aineistot/SAY_opas.pdf  

Man skall ta tillvara annoteringarna som finns här och var i tabellerna. De ger ofta värdefulla tips om var man kan söka komplementerande uppgifter. T.ex. i domstolsprotokoll och mönstringsrullor.

 

Skriv siffran 2 med bokstäver: