Bästa hembygdsvän!

Känner du till Nagu hembygdsförening? Vet du vad vi sysslar med?

Föreningen grundades år 1985 med syftet att forska i hembygdens historia och samla in gamla fotografier, men mycket snart kom också föremålsinsamling med i verksamheten – och donationerna var många!

Föreningens verksamhet koncentreras idag dels till forskning under rubriken "Byarna i Nagu”, dels till digitalisering av äldre material. 

Resultatet av detta arbete presenteras i vårt digitala bildarkiv "Katalogen" och i våra publikationer 

Publikationerna kallar vi ’Album’ och hittills har utgivits Album I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII och IX – de har fått gott mottagande och finns i Nagu till salu på Saaristo Shop och K-market samt på Oak Tree Café i Hangslax och Simonby Outlet. 

Av den digital publikation Homssakassen har utkommit 5 nummer.

Inför kommande Album och Homssakassar samlas kontinuerligt in tips och material och vi behöver nya kontakter som känner till muntliga och/eller skriftliga berättelser om personer, torp, gårdar och byar i Nagu, om lokala traditioner, händelser, företeelser och speciella näringar. Intressanta är också gamla kartor, dokument och fotografier.

Kontakta föreningens ordförande Mikael Aalto, tfn 040 412 5370, om du vill bidra med material till publikationerna eller du vill veta mera om verksamheten

Om du vill ansluta dig som medlem bör du göra det genom att fylla i formuläret "Bli medlem”. Det går också bra att skicka e-post till nagu.hembygd@outlook.com så hjälper vi till med byråkratin.

Hjärtligt välkommen med i hembygdsarbetet!

Mikael, Bianca, Erica, Jim, Rune och Öjvind

Föreningens verksamhet stöds av ett flertal finlandssvenska fonder och stiftelser.