Bästa hembygdsvän!

Känner du till Nagu hembygdsförening? Vet du vad vi sysslar med?

Föreningen grundades år 1985 med tanken att forska i hembygdens historia och samla in gamla fotografier, men mycket snart kom också föremålsinsamling med i verksamheten – och donationerna var många!

Föreningens verksamhet koncentreras idag dels på att ta hand om gamla fotografier; identifiera dem som saknar information och att skanna dem för att kunna erbjuda ett digitalt fotoalbum – dels på publicering av Nagus lokalhistoria under olika tidsepoker och inom olika sektorer.

Publikationerna kallar vi ’Album’ och hittills har utgivits Album I, II, III, IV, V och VI – de har fått gott mottagande och finns i Nagu till salu på Saaristo Shop/Posti och K-market. Inför kommande Album samlas kontinuerligt in tips och material och vi behöver nya kontakter som känner till muntliga och/eller skriftliga berättelser om personer, torp, gårdar och byar i Nagu, om lokala traditioner, händelser, företeelser och speciella näringar. Intressanta är också gamla kartor, dokument och fotografier.

Kontakta föreningens ordförande Mikael Aalto, tfn 040 412 5370, om du vill bidra med material till publikationerna eller du vill veta mera om verksamheten

Om du vill ansluta dig går det enklast genom att här nedan fylla i formuläret "Bli medlem”. Det går också bra att skicka e-post till nagu.hembygd@outlook.com så hjälper vi till med byråkratin.

Hjärtligt välkommen med i hembygdsarbetet!

                                        Mikael, Bianca, Erica, Jim, Rune och Öjvind

Föreningens verksamhet stöds av ett flerat finlandssvenska fonder och stiftelser. 

Genom att vara medlem i Nagu Hembygdsförening r.f. stöder Du det hembygdsarbete som föreningen gör. Vi samlar in material, vi sammanställer och vi publicerar - allt med målet att det för kommande generationer skall finnas tillgängligt information om hur det var i Nagu förr i tiden (oberoende av om det var på 1700-talet eller 1990-talet). Medlemsavgiften är för närvarande 10 € per år.

En blankett för att ansöka om medlemsskap finns under länken här nedanför. Med samma blankett får man gärna uppdatera sin information. Speciellt tacksamma är vi för rätt adress och en e-postadress.

Medlemsblankett

Alla medlemmar i Nagu Hembygdsförening r.f. får Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f.:s tidskrift Hembygden fem gånger per år hemburen i postlådan.

Registerbeskrivning för Nagu Hembygdsförening rf:s medlemsregister kan laddas ned via denna länk: registerbeskrivning 

Bli medlem

Skriv siffran 3 med bokstäver: