Logg

07.01.2024: Föredrag om begravningar i Nagu tillagd
02.01.2024: Händelsekalendern uppdaterad
02.01.2024: Verksamhetsplanen 2024 tillagd, smärre justeringar
01.12.2023: Album XI tillagd
22.09.2023: Händelsekalendern uppdaterad
03.09.2023: Verksamhetsberättelsen 2022 tillagd
03.09.2023: Homssakassen nr 7 tillagd
03.09.2023: Lagt till länkar till intressant läsning under Forska med oss
03.09.2023: Uppdaterat från Katalogen till Katalogen 2
27.08.2023: Diverse uppdateringar samt tillagt Album X
08.06.2023: Tillagt info om årets Gårdsloppisrally
28.05.2023: Tillagt en förteckning över publicerade artiklar
21.05.2023: Uppdaterat händelsekalendern
23.04.2023: Homssakassen nr 6 tillagd
05.02.2023: Tillagt några länkar till tidigare föreläsningar
05.02.2023: Några preciseringar gällande gamla Domsagor
29.01.2023: Tillagt filmen "En konstnärs arbete - Cris Edelman"
28.01.2023: Material om att "Söka på nätet" har uppdaterats
22.01.2023: Tillagt filmen "Nyfiken i Nagu"
19.01.2023: Tillagt PDF om rättsväsendet samt foto från LSG 16.1.23
08.01.2023: Fyra filmer om Nagu förr i tiden tillagda
06.01.2023: Händelsekalendern uppdaterad med vårens händelser
05.01.2023: Verksamhetsplanen för 2023 tillagd
03.12.2022: Album IX och Homssakassen nr 5 som bok tillagda
30.10.2022: Händelsekalendern uppdaterad
09.10.2022: Homssakassen nr 5 tillagd
04.09.2022: Händelsekalendern uppdaterad
04.09.2022: Artikel om orglarna i Nagu kyrka tillagd
22.05.2022: Homssakassen nr 4 tillagd
15.05.2022: Verksamhetsberättelsen för 2021 har lagts till under "Om oss"
18.04.2022: Händelsekalendern uppdaterad
23.01.2022: Filmen om Kyrkvallen från 2021 tillagd
23.01.2022: Homssakassen nr 2 tillagd
01.01.2022: Verksamhetsplanen för 2022 har lagts till under "Om oss"
01.01.2022: Sidan "Nagu i bilder/filmer" har öppnat med en film
21.12.2021: Vissa tekniska justeringar utförda.
11.12.2021: Hela hemsidan har aktualiserats.