Logg

22.05.2022: Homssakassen nr 4 tillagd
15.05.2022: Verksamhetsberättelsen för 2021 har lagts till under "Om oss"
18.04.2022: Händelsekalendern uppdaterad
23.01.2022: Filmen om Kyrkvallen från 2021 tillagd
23.01.2022: Homssakassen nr 2 tillagd
01.01.2022: Verksamhetsplanen för 2022 har lagts till under "Om oss"
01.01.2022: Sidan "Nagu i bilder/filmer" har öppnat med en film
21.12.2021: Vissa tekniska justeringar utförda.
11.12.2021: Hela hemsidan har aktualiserats.