Hembygdsföreningen startade hösten 2017 en grupp för lokalhistoria- och släktforskning (LSG). Gruppen har för tillfället ett tiotal deltagare och träffas regelbundet varannan vecka under höst- och vårtermin. Programmet ser du närmare här.

LSG samlas på Kommunalstugan, Kyrkvallen 2 om inte annat meddelas. 

Gruppen är öppen för alla intresserade. Ett informationsbrev skickas regelbundet till gruppens medlemmar. Om du är intresserad är det bara att meddela på adressen nagu.hembygd@outlook.com så lägger vi till dig på postningslistan.

Välkommen med!