Hembygdsföreningen startade hösten 2017 en grupp för lokalhistoria- och släktforskning (LSG). Gruppen har för tillfället ett tiotal deltagare och träffas regelbundet varannan vecka under höst- och vårtermin.

Platsen är samtliga gånger (om inte annat meddelas) Kommunalstugan.

Paus i verksamheten på grund av Covid-19.

Gruppen är öppen för alla intresserade. Ett informationsbrev skickas regelbundet till gruppens medlemmar. Om du är intresserad är det bara att meddela på adressen nagu@hembygd.fi så lägger vi till dig på postningslistan.