Hembygdsföreningen startade hösten 2017 en grupp för lokalhistoria- och släktforskning (LSG). Gruppen har för tillfället ett tiotal deltagare och träffas regelbundet varannan vecka under höst- och vårtermin.

Platsen är samtliga gånger (om inte annat meddelas) Kommunalstugan.

Gruppen är öppen för alla intresserade. Ett informationsbrev skickas regelbundet till gruppens medlemmar. Om du är intresserad är det bara att meddela på adressen nagu.hembygd@outlook.com så lägger vi till dig på postningslistan.