Inledning av Rune Franzén på Lokalhistoriagruppen den 11.11.2019

 

Nationalbibliotekets DIGITALA SAMLINGAR

Nationalbibliotekets Digitala Samlingar innehåller alla i Finland utgivna så kallade dagstidningar till och med 1951 samt ett antal veckotidningar, böcker och mindre tryckalster. Söktjänsten är gratis. För att kunna göra egna urklipp ur tidningarna måste man öppna ett eget konto.

Digitala Samlingar öppnar sig som följer:

1. Öppna sökmotorn

2. Sök ”Nationalbiblioteket”

3. Välj Digitala Samlingar

4. Välj typ av källa(or) på balken

5. Sök ”Mata in sökord”

6. Begränsa antalet träffar genom att sätta olika sökkriterier

Om antalet träffar blir störande stort kan man ta hjälp av specialvillkoret ” sökord sökord ..”~6. Då måste sökorden ligga inom sex ord i texten förrän sökningen resulterar i en träff.

URKLIPP

Man kan göra urklipp ur texterna som följer:

1. Skapa ett eget konto

2. Logga in

3. Markera urklippet med hjälp av saxen i vänstra marginalen

4. Namnge och ge sökord

5. Spara

 

Sveriges Riksarkivs DIGITALA FORSKARSALEN

För den som söker anförvanter i Sverige är Digitala Forskarsalen den mest omfattande källan. För finländska förhållanden är det närmast armens arkiv från svenska tiden som är av större intresse. Där hittar man ryttare, dragoner, båtsmän och soldater i olika finska förband. Söktjänsten är gratis.

Digitala Forskarsalen öppnar sig som följer:

1. Öppna sökmotorn

2. Sök ”Sveriges Riksarkiv”

3. Välj ”Digitala forskarsalen”

4. Välj ”Se fler specialsök”

5. Välj område av intresse i listan ”Digitaliserade arkiv”

6. Sök ”Pröva olika fria sökord”