Släktforskning i Nagu

Släktforskning är en populär hobby för många. För de flesta stannar det dock vid att den är privat. Man har den för sig själv och kanske den närmaste släkten på papper eller nuförtiden i något släktforskningsprogram på datorn. Det finns några släktforskningar över Nagusläkter som publicerats. Här presenteras en förteckning som inte påstår sig vara komplett men som nog innehåller de flesta offentliga. I slutet av förteckningen finns förklaring till de förkortningar som anger var de åtminstone finns tillgängliga. Det är välkommet att sända in tips om något saknas i förteckningen med hjälp av blanketten längst ner.

Släktforskningar i Nagu – en sammanfattning

Förteckning över tidigare publicerade släktforskningar:

Båtmansättlingen. Ehman från Åboland. 15 s. Inb. Åbo 1937 ÅSB, Ekman, Arne

Nagu-släkten Grandell. Ny följd. Åbo 1966 ÅSB, Grandell, Henrik
Nagu-släkten Grandell. Ny följd II. 1993 NB, Grandell, Henrik

Släkten Fagerström i Nagu. 10 s. Hft. Åbo 1938. Och: Tusen öar, s. 76-84. ÅSB, Granit, A.W.

Släkten Lindberg från Nagu. En åboländsk sjömanna släkt. SSV 30/1946, s. 45-69, Hertzberg, Åke A. (NHFB)

Kohtalona unelma. (Artur Saarni). Meren hiomat ja hyväksymät. Tieni vastaantulijoita I, s. 121-124 TKK, Holmroos, Altti & Koivikko, Pentti

Nagu-släkten Lindell med sidogrenarna 1540-1995. 245 s. Hft. Åbo Akademis Tryckeri 1995. ISBN 952-90-6518-3 ÅAB, Wilman, Thomas

Släktforskning för familjen Liljequist från Nagu Storlandet. 2012 NB, Liljequist, Ove E.

Innamo. 1997 KB, Michelsson, Kurt V.

Släktbok: Isak och Maria Svanström och deras efterkommande. Del 1-2, del II Utredning över Fredrik och Maria Swanströms efterkommande. 1989 NB, Lassenius, Ragnar; Björkell, Carola; Kommonen, Fjalar; Lassenius,  Bertil

Släktbok: Matts och Maria Svahnström och deras efterkommande samt livsöden på Wandrock under åren 1796-1904. 1998, NB, Svahnström, Gösta; Svahnström, Harry

Junnil ättlingar: åren 1567-2007. 2007 NB, Westerby, Jarl

ÅSB/TKK-Åbo stads bibliotek, NB-Nagu bibliotek, ÅAB-Åbo Akademis bibliotek, KB-Korpo bibliotek, NHFB-Nagu Hembygdsförenings bibliotek

13.4.2019/Mikael

 

Skriv siffran 8 med bokstäver: