Homssakassen

Homssakassen är namnet på den del Nagu Hembygdsförening r.f.s digitala arkiv där texter och gamla dokument är tillgängliga för allmänheten.

Eftersom det i dagens läge ter sig oöverkomligt att upprätthålla ett regelrätt hembygdsmuseum har föreningen för avsikt att bygga ett digitalt museum öppet för allmänheten. Samlingarna skall omfatta bland annat bilder av föreningens samling av föremål, fotografier med anknytning till Nagu och texter som i en eller annan form beskriver Nagu och dess historia.

En del av bild och textmaterialet kommer också att vara tillgängligt i föreningens publikationsserie ALBUM. Eftersom allt textmaterial inte av utrymmesskäl eller på grund av sin särnatur inte lämpar sig för införande i ALBUM serien kommer detta material att publiceras digitalt i Homssakassen serien.

Homssakass är ett lokalt dialektnamn på ett föremål använt vid vägning och transport av fisk. Den är uppbyggd av ett nät vanligtvis knutet av så kallat fiskargarn med ett cirkulärt band av trä som spänner ut öppningen. Allmänt benämns det fiskkass och då ofta med angivande av den art av fisk den är avsedd för, som gäddkass eller strömmingskass. Dialektordet homssa betyder närmast att snabbt roffa eller rafsa åt sig något. Då man ännu drog vinternot efter strömming säga det att de lejda arbetarna fick utan ersättning fylla sin homssakass med strömming ur päran. Päran var det påsformade slutet på noten där den fångade fisken hade samlats och därifrån den östes med håvar i transportslädarna.

Av Homssakassen har hittills utkommit:

Homssakassen nr 1 - Nagu Sockens Beskrifning av J. G. Salonius, 1735