En viktig del av lokalhistoriaforskningen är gamla kartor. Nedan följer en förteckning över nätadresser där man kan söka efter gamla (Nagu) kartor. Listan är säkert inte fullständig och alla adresserna är inte till fullo testade. Kopiera adressen till adressfältet i webbläsaren.

www.karttapaikka.fi

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/vanhat-painetut-kartat

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/teemat/vanhat-kartat-ja-asiakirjat

www.vanhakartta.fi

https://www.doria.fi/handle/10024/78800

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/6533

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Etusivu

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Lantmateristyrelsens_renoverade_kartor

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Pitäjänkartasto

https://www.strang.fi/karttatieto/

https://www.kotus.fi/kielitieto/nimisto/karttanimet/vanhoja_karttoja

http://timomeriluoto.kapsi.fi

http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action

http://finlander.genealogia.fi/sfhswiki/index.php/Karttoja

https://www.finna.fi/Collection/narc.VAKKA-312108.KA