Nagu anno 2020

Hembygdsföreningen har åren 2019-2021 genomfört projektet Nagu Anno 2020. Syftet är enkelt - att i bild dokumentera Nagu som det ser ut i dag på ett samlat sätt. Fotografierna kommer delvis att göras tillgängliga på nätet i Katalogen redan i detta skede. Hela materialet på över 5000 fotografier kommer att bevaras digitalt för framtiden. 

Trots att det idag fotograferas mera än någonsin finns det materialet inte samlat för framtiden på ett och samma ställe - i slutet av 2021 finns åtminstone en del av Nagus lokalhistoria från Anno 2020 bevarad. 

För arbetet med att fotografera var Tero Tuomisto engagerad. 

Projektet är uttryckligen ett hembygdsprojekt. Bilderna kommer inte att användas komersiellt utan enbart i föreningens och annan allmännyttig verksamhet.