Lokalhistoria i Nagu (LSG)

17.04.2023 kl. 18.00 – 20.00

Veli Pekka Toropainen föreläser om Gränser: byalag, socken, härad. Kanske nåt om gemensamma rättigheter och skyldigheter och lokalsamhällets funktioner.Plats
Kommunalstugan i Nagu
Kyrkvallen 2
21660 Nagu

Arrangör
Nagu Hembygdsförening r.f.