Här kan du läsa föreningens verksamhetsberättelse för 2022.

Verksamhetsberättelse 2022

Bakgrund

Nagu Hembygdsförening är grundad år 1985 och 2022 var således det 38 verksamhetsåret.

Syfte och målsättningar

Föreningens syfte är att verka för en fördjupad kännedom om Nagu. För att förverkliga sitt syfte skall föreningen samla, vårda, bearbeta och publicera upplysningar och uppgifter om socknens historiska, etnologiska och kulturella utveckling, samt att höja intresset för hembygdsverksamhet. 

Allmänt om föreningen

Vid utgången av år 2022 hade föreningen 139 medlemmar.

Föreningen är grundande medlem i Föreningen Kommunalstugan i Nagu r.f., tillsammans med Föreningen Folkhälsan i Nagu r.f., Multiculti r.f., proNAGU r.f., Pensionärsklubben Festingarna i Nagu r.f. och Nagu Marthaförening r.f. Ordförande har varit föreningens representant i föreningens styrelse.
Föreningen är medlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund rf,
Åbolands Ungdomsförbund r.f. och Egentliga Finlands Museer rf.

Administration

Styrelsen har haft följande sammansättning: ordförande och kassör Mikael Aalto, viceordförande Rune Franzén, sekreterare Öjvind Björkman, medlemmar Bianca Norrman och Jim Karlsson samt suppleant Erica Helin.
Heidi Adolfssons bokföringstjänst har fungerat som extern bokförare.
Verksamhetsgranskare var Gunilla Löfman med Leena Blomberg som suppleant.

Styrelsen sammanträdde sammanlagt till 12 protokollförda möten och ett sommarmöte under verksamhetsåret. Styrelsen har därutöver, med start i april, samlats för arbetsmöten på måndagar då LSG-gruppen inte haft programkvällar.

Vårmötet den 25 april som samlade 9 medlemmar fastställde bokslutet och godkände årsberättelsen.
Höstmötet den 28 november som samlade 7 medlemmar valde ordförande och styrelse och godkände verksamhetsplan och budget för 2023.

 

Intern verksamhet

Lokalhistoria och släktforskningsgruppen (LSG)

12.9 besöktes Sellmo med bröderna Engstöm som värdar och guider. (2+8)

Gruppen samlades till fem tillfällen:,
28.2. magister Eero Auvinen föreläste om Skärgårdens frikår (11)
28.3. Birgitta Holmberg föreläste om Berghamn (15)
25.4. Antti Airola berättade om Nagufödde jägargeneral Grandell (9)
26.9. Professor Veli Pekka Toropainen berättade om forntida beskattning (6)
21.11. Markus Lepola föreläste om byggnadsteknik (8)

Totalt samlade dessa tillfällen 59 deltagare

Fotokvällarna sorterade totalt 1272 av Bertel ”Mr Jimson” Eklunds bilder:
10.10. samlades 23 deltagare, som identifierade 305 bilder.
24.10. nio deltagare hanterade 414 bilder.
7.11. nio deltagare hanterade 553 bilder.

Föreningens föremålssamlingar är magasinerade i ett av föreningen hyrt utrymme i Simonby.
Talkotillfällen ordnades där i januari med nio deltagare och december med fyra deltagare.

Ekonomi

Föreningens medlemsavgift under året var 10 € och inbringade sammanlagt 1250 €.

Försäljningen av föreningens böcker och prylar har skötts via den egna Webbshoppen - Shop Nagu Hembygd och vid olika tillställningar i Nagu. Därtill har föreningens publikationer funnits till salu på K-Market och Andelsbanken i Nagu och på Booklet på Pargas malm samt på Oak Tree B&B & Café i Hangslax och Simonby Outlet. På Skärgårdsbokning i Nagu har föreningen en hyrd försäljningspunkt. Kirjavälitys och Booky säljer också våra böcker.

Under året gjordes ett antal anskaffningar:
Föreningsvästar att användas på marknader och torg.
Extern hårdskiva för uppbevaring av fotoarkivet.
Föreningen deltog i finansieringen av en defibrillator att användas av Nagus föreningar.
Ett platsbyggt bokskåp monterades till Kommunalstugan den 21 september
Föreningen deltog i anskaffningen av Nagus gemensamma anslagstavla vid Parkvägen.

Den största enskilda utgiftsposten utgörs av utgivningskostnaderna för Album- och Homssakassarna. Denna utgivning har möjliggjorts tack vare välvilligt inställda bidragsgivare.

Följande har under året ekonomiskt stött föreningen: stiftelsen Waldemar von Frenckell, Gesellius stiftelse, Nygréns stiftelse, Sparbanksstiftelsen i Nagu, Svenska kulturfonden, Thurings stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Åbolands Ungdomsförbund och Pargas stad. 
Föreningen är stort tack skyldig våra bidragsgivare. Utan dessa stöd skulle verksamheten ha en helt annan omfattning.

Bokslutet uppvisar ett överskott om 1267,54 €.

Information

Föreningens informationskanaler har förutom personliga kontakter varit Hemsidan (nagu.hembygd.fi), Facebook, ÅU, Skärgårdsbladet, Radio Åboland och tidskriften Hembygden.

Två medlemsbrev postades under året.   

Jennifer Ramirez/John Franzén har utarbetat nytt annonsmaterial åt föreningen.

En Husbondevimpel kunde i samarbete med Nagu Distillery hissas på Kyrkbacken under sommarmånaderna.

Publik verksamhet år 2022

Föreningen deltog med en informations- och försäljningspunkt på Potatiskarnevalen, Kirjais auktion, Skärgårdens Gårdsloppisrally, Skärgårdens skördefest. Föreningen stod som huvudarrangör för Julspektaklet.

1.7.–31.8. Utställningen Lantgårdens djur / Maatilan eläimet som förberetts i huvudsak av Bianca Norrman har setts av ca 1000 personer under den tid Sjöfarthuset var öppet för besökare.

6.-7.8 verkställdes det femte Gårdsloppisrallyt i samarbete med Korpo hembygdsförening r.f. 32 försäljare på 24 platser i Nagu och 16 försäljare på 15 platser i Korpo ställde upp. Rallyt annonserades i ÅU och TS digitala tidningar. ÅU skrev 3.8 en artikel om rallyt.

10.9. Rune Franzén och Öjvind Björkman representerade föreningen vid de Finlandssvenska hembygdsdagarna i Ekenäs.

18.9. Årets Hembygdstur i samarbete med Multiculti och proNAGU gick till Pensar. Magnus Sundman guidade 37 deltagare.

17.12. Föreningen stod som huvudansvarig för Julspektaklet i Södra hamnen. Margot Wikström anställdes som koordinator för de praktiska arrangemangen.

Publikationer

I föreningens tryckta publikationsserie utkom under året Album VIII som omfattar Homssakassarna nr 1 till 4 samt Album IX: Prostvik by. I den digitala publikationsserien utkom Homssakass nr 3 (Snäckö), 4 (Antböle) och 5. Den sistnämnda: Åke och Martha Engströms liv och leverne under krigsåren 1939–1944 utgavs även i tryckt form.
Elisabet Ekman som bearbetat materialet i Homssakass nr 5 tilldelades föreningens mugg och ett presentkort.

Samabetet med Pontus Lindberg kring publiceringen av de dokument som fanns i kyrkskeppet Aid har fortsatt under året.

Forskningsprojekt

Föreningen bedriver en aktiv forskning. Över pågående och planerade projekt finns en separat plan som fungerar som rättesnöre. Föreningens strävan att utöka sin forskningskapacitet genom ett samarbete med Åbo Akademi påbörjades.

Arbetet för att i samarbete med Pargas Kyrkliga Samfällighet ställa i ordning det Finckenbergska gravkapellet har pågått under året.

Ordförande och viceordförande var inbjudna till Käldinge gård för diskussioner gällande Säteriets historia. Som värdar stod gårdens ägare.

Föreningen har aktivt arbetat för att loftet på Framnäsudden skulle kunna återbördas till Antböle så länge skicket möjliggör en flytt. Rivningslov har utverkats och flytten torde ske 2023. Föreningen har också sonderat möjligheterna att åtgärda den skyddade ”Laaksonens” smedja. Arbetet fortsätter.

Arbetet med att digitalisera fotografier och dokument har fortsatt också under 2022.

Många är de som kontaktat föreningen med material eller begäran om hjälp med främst släktforskning.

Donationer

Föreningen har under året emottagit flera donationer:

Del I av Berit Åbergs bildarkiv.

Bertel ”Mr Jimson” Eklunds klippböcker, fotografier och delar av hans boksamling mottogs under året av hans son Tom Eklund.

Bokdonationer: Anders Fagerlunds skärgårdsbibliotek, Esko Antinpoika Kertomaton historia och Gunilla Löfman Att se och Mera att se.

De teckningar föreningen emottagit av Sigbritt Asplund kräver åtgärder av en konservator. För detta doneras materialet till Åbo Konstmuseum.

De av Siv Asplund utlånade Mattnäsdokumenten är skannade och kopierade.

18 bananlådor med skriftligt material gällande Rederi AB Södra Nagu (s/s Östern och s/s Sandels) överläts till Sjöhistoriska Museet.

Summering:

Föreningens verksamhet kunde, trots några återfall av pandemin, i stort verkställas enligt uppgjord plan. Styrelsen är beroende av, och tacksam för, den kärngrupp av medlemmar som möjliggjort detta. Utan dessa medlemmars arbete hade föreningen inte kunnat hantera över 1200 bilder eller ge ut nästan 500 sidor tryckt text.