Verksamhetsplan 2024

Bakgrund

Nagu Hembygdsförening är grundad år 1985 och inleder därmed sitt 39:de verksamhetsår.

Syfte och målsättningar

Föreningens syfte är att stärka medlemmarnas hembygdskänsla genom ökad kunskap om bygdens och befolkningens historia.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att samla, vårda, bearbeta och publicera material om Nagus historiska, etnologiska och kulturella utveckling. Föreningen kan också idka utställnings- och museiverksamhet

Administration

Föreningens verksamhet leds av styrelsen som väljs på höstmötet.

Medlemsvärvningen fortgår aktivt med målet att ha 160 medlemmar vid verksamhetsårets slut (150 medlemmar 25.11.2023).

Föreningen har tre huvudsakliga inkomstkällor – medlemsavgiften, medel från materialförsäljningen samt bidrag: allmänna verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Föreningen är medlem i Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f., Åbolands Ungdomsförbund r.f., Egentliga Finlands Muséer och Föreningen Kommunalstugan i Nagu r.f.

Föreningens huvudsakliga verksamhetsutrymme är Kommunalstugan. För föremålssamlingen hyr föreningen ett utrymme i Simonby.

Information

Ett medlemsbrev per år postas i samband med medlemsavgiften. Övrig information delas per e-post till de medlemmar som accepterat mottagande av e-post från föreningen.

Föreningens viktigaste informationskanaler är Facebook, Hemsidan och Händelsekalendern på https://nagubor.fi, Nagu anslagstavla samt ÅU, Radio Åboland, Turun Sanomat och Hembygden.

Allmän verksamhet 2024

Verksamheten koordineras med andra föreningar i Nagu som ordnar tillfällen som gagnar hembygdsverksamheten. Föreningen deltar aktivt i de begivenheter som ordnas i Nagu såsom Påskmarknaden, Potatisfestivalen, Skördefesten och Höstdagjämningen.

Föreningen fungerar som huvudarrangör för Julspektaklet.

En medlemsutfärd arrangeras 2024 och avses därefter ordnas vartannat år. Medlemsutfärden alternerar vartannat år med Hembygdsturen.

Program planeras tillsammans med/för skolan och Grannas/de äldre i bygden. Föreningen medverkar i de initiativ som stöder inflyttning till orten. Föreningen kan även vid behov fungera som medarrangör för andra tillställningar som motsvarar föreningens syften.

Skärgårdens Gårdsloppisrally VII den 3-4 augusti 2024

Föreningen arrangerar tillsamman med Korpo Hembygdsförening det sjunde Loppisrallyt med syfte att göra Nagu och Korpo olika delar kända för såväl fast- och fritidsboende som utsocknes.

Lokalhistoria i Nagu / Lokalhistoria- och släktforskargruppen LSG

Gruppen, som startade 2017, har fått en viktig roll bland föreningens aktiviteter. Under 2024 kommer LSG:s verksamhet att fortsätta med forskarkvällar, exkursioner, föredrag och bildkvällar. Föreläsningsserien som påbörjades 2021 planeras fortsätta 2024 som ett stöd för medlemmarnas forskningsarbete.

Forskningsprojekt

En arbetsgrupp för kartläggandet av byggnadstypen skiftesverk fortsätter sitt arbete och kan eventuell utvidga sitt arbete till kartläggning av andra byggnader av intresse i Nagu. Föreningen stöder även varmt ProNagu r.f.:s strävan att rusta upp väderkvarnen i Käldinge.

Föreningens forskning har fortsatt tyngdpunkten på dokumentation av byarna i Nagu, med stöd av LSG. För detta och övriga pågående och planerade projekt har uppgjorts en separat forskningsplan.

Det digitala arkivet

En viktig del av föreningens verksamhet är att digitalisera fotografier, dokument och filmer. Identifieringen av inkomna och donerade fotografier fortsätter. Möjligheten att anställa/engagera en person för att hjälpa till med arbetet utreds.

Föreningen tar fortlöpande emot fotografier och äldre dokument till den digitala samlingen.

Publikationer

Föreningens målsättning är att ge ut såväl Album som Homssakassar under året. En separat plan för publikationsverksamheten har uppgjorts.

Föreningens samlingar

Föreningen arkiv och bibliotek finns på Kommunalstugan varifrån medlemmarna kan låna böcker i samband med föreningens möten eller enligt överenskommelse. Föreningens övriga samlingar är i huvudsak samlade i hyrda utrymmen i Simonby. Arbetet med att inventera och eventuellt avskriva föremål (dupletter, skadat material) fortsätter. Föreningen har våren 2017 fastställt en övergripande samlingspolicy för föreningen. Denna utgör grunden för föreningens verksamhet inom detta område.

Utställningar

Det Finckenbergska gravkapellet iordningsställs och en utställning byggs i samarbete med församlingen. Avsikten är att gravkapellet från sommaren 2024 vid givna tillfällen skall vara öppet för allmänheten.

Föreningen arbetar även med en utställning på Sjöfartshuset med tema Nagus utöar för sommaren 2024.

Materialförsäljning

Föreningens produkter säljs via föreningens webbshop och på marknaderna. Fasta försäljningsställen är Booklet i Pargas, Oak Tree B&B and Café, Sjöfartshuset, Simonby Outlet, Saker o Ting samt K-market Nagu.

Samarbetspartners

Viktiga samarbetspartners är stadens andra hembygdsföreningar och arbetsgrupper med tangerande verksamheter. Föreningen är en aktiv partner i Föreningen Kommunalstugan i Nagu, vilket ger samarbetsytor mot Nagu Marthaförening, Multiculti, Pensionärsklubben Festingarna, Pro Nagu och Folkhälsan i Nagu.

Föreningen stöder fortsatt åtgärderna i samband med flytten av Loftet på Framnäs tillbaka till Andtböle. En målsättning är även att rädda Smedjan på Ernholm.